LT 12 JULI 1999
HAMMERDAL (LT)


Språkintresserad. Språkforskaren Bo Oscarsson fick stipendium
för sitt arbete med att dokumentera jamskan.
FOTO: ILONA BENCZÉDI

Jamt-Bosse belönad för sitt språk

Språkforskaren Bo Oscarsson tilldelades i lördags ett stipendium ur Per Stjernströms Kulturstiftelse.
- Han får det för sitt hängivna och engagerde arbete med att etablera och dokumentera det jämtländska språket, förklarade Per Stjernström.
Oscarsson hoppas redan nästa år kunna ge ut "Den jamtska ordboken". - Jag har jobbat två år aktivt med att registrera ord, berättar han, I dag har jag en databas med ca 40.000 belägg nedtecknade. Att få detta stipendium känns enormt uppmuntrande.
Oscarsson har arbetat i egen regi med insamlingen av ord och uttryck. Mycket har han fått via Radio Jämtland där han en stund varje vecka möter lyssnare.

NÄRINGSLIV
Camfore AB och Per Stjernström tillhör den del av näringslivet som satsar på kulturen i stället för att enbart försöka synas i sportsliga sammanhang.
- Det ger givetvis inte samma exponering, förklarar Stjernström, Men vi tror på det långsiktiga värde det har för näringslivet att förknippas med god kultur.

INSTRUMENTFOND
Förutom stipendiet har Camfore inrättat en instrumentfond där duktiga musiker med anknytning till länet kan låna instrument. - För närvarande har vi tolv stråkinstrument i vårt stall. Lars Fresk hjälper oss att bedöma kvalitén på köpvärda instrument. Vårt senaste projekt är att försöka hjälpa Jonas Lindgaard med en fiol som just nu är till salu och som skulle passa honom. En del instrument har vi köpt av Järnåkerstiftelsen som är den största instrumentägaren i landet.

Vid lördagens konsert i Hammerdals Kyrka spelade Roger Jonsson på en Camfore-fiol byggd av italienaren Marconzoni i slutet av 1700-talet. Också Eva-Britt Molander spelade på en Camfore-fiol. Den var fransktillverkad 1880 av Bernardel.

BERNT CARLSSON

Les meir om hårre de gjekk mæ arbeitan mæ Orlboken!

Tebaker