Sista ordet
Av Jonas Sima, Expressen 12/10 1999
(Länk till inscannad bild av artikeln på Expressens baksida)

BO OSCARSSON skriver ordbok på jamska

Jämten Bo Oscarsson, akademiker och tidigare kultursekreterare i Åre, arbetar sedan 1997
med en ordbok på jamska, som är Jämtlands kultur- och urspråk.
Foto: Jan Luthman

Är jamska ett språk?
– Dæ gjett je sværa ja på, för de e lik stor n skjelne på jamska å svenska som norska å svenska, å norska e e språk.
Jaså, du säger det.
– Ja. Jamska ha tolv olik dialekta, men som ändå hör ihop gjönom grammatiken å att man milla dialektom kan förstå fleste orla, fast mæ uttæla dom olkt. Orla som int n svensk förstår.
Skull man sääj att jamska e n dialekt, då skull mæ ha dialektan på dialektn! De låt tyllut!
Så sant som det är sagt. Hur många människor talar och skriver jamska?
– Je skull tr att de ront tretti tusn som tæla jamska. Seksti, sjutti tusn förstår jamska. At di komm'e tie tusn som bor i Stockholm, Göteborg å ænner stela i sö-Sverige.
Så pass! Du arbetar på en ordbok över jamskan, behövs en sådan?
– All språka gjett fell ha e orlbok. I shlute på sjuttanhunnretalan gjorl man föörst försöke, men de vårte ittnå då. Materiale finns kvær å e nu basn ti databasa menn. Je lägg in orla ti n databas. Nu ha'n litte væl titusn sökorl, mæ föjan tjugu tusn belägg. Å då er'e bære hardda! (ta dom som finns).
Sörru. Hur har du kommit på den här idén?
– De begynnt mæ n uppsats på gymansian. Når je komme te Uppsala begynnt je å ha kursan i jamska. De va 1976. Å når je flött heim, begynnt je i staa å ha kursan. För te undervis gjett man ha e orlbok!
Jamskan är alltså ditt jobb?
– Sæn 1997 ha je hadd som arbei å gjæra n henn orlboka. Je ha hit te dreve'ne som e prosjekt mæ arbetsmarknadspæningom, men nu hoppes je att je ske få igjönom e som e EU-prosjekt för 'Regionala språk'. För arbedd je som kultursekreterar i Åre kommun, men bespæringan der gjoorl att tjänsta försvann. Ta di fekk je sjangsn te realiser tankan je ha hadd sææn tjugu år.
En sån röta i oturen. Finns det litteratur på jamska?
– De finns mykjer böker mæ tekstom på jamska. Föörst boka komme ut 1888, skreven ta a Erik 'Äcke' Olsson. De va faktiskt Johan Saxon Lindström, då redaktör för Jämtlandsposten, som uppmane n Äcke te skriiv på jamska.
Frå 1888 te idag har'e komme ut 20 - 30 böker på jamska, mest prosa men fleir poesiböker å. Fräämst poetn e fell a Berta Magnusson. Nagur romana ha int komme ut än, men författarn Aksel Lindström skreiv ti förorle ti ein ta romanom siin, att han helst hadd ville skreve på jamska.
Kan jamskan överleva i ett alltmer avfolkat Jämtland?
– Man skull kunne vänn på fråga å säj: kan Jamtland överlæva uttan jamsken? Den dan då jamska ha dödd ut, då finns int Jamtland hella! Då e folksjäln dö, å då er'e bære e geografiskt e område håkke som helst i Norrland.
Då borde Jämtländska frihetsrörelsen införa jamskan som första språk i republiken.
– Jo, de e målsättninga!
Vad heter förresten storsjöodjuret på jamska?
– Storgläffsn! De e i alla fall de namne jamtmålsförfattarn Rosa Arbman ga (o)djure!

ÅLDER: 51. BOR: Bostadsrätt i Östersund.
FAMILJ: Fästmö. Barnen Jonas 28, lärarstudier, Mårten 21, teknikstudier, Olov 12, Henrik 9, Tea 7.
GILLAR: Kjesfil och flautgröt. OGILLAR: Att Jämtland plundras på vattenkraft.

Tebaker te Orlboka