ur Norrländsk Tidskrift

Nr 3 • 2003 Årg. 51, Organ för Norrlandsförbundet


Språkforskaren Bo Oscarsson fick plaketten
för sitt arbete med att dokumentera jamskan.

Olof Högbergsplaketten

Jämtlands län 2003:
Bo Oscarsson, Östersund

Bo Oscarsson är född och uppvuxen i byn Gräfte i Aspås socken, Jämtlands län. Bo en av de största nu levande auktoriteterna på det jämtska språkets historia, ordomfång, syntax och grammatik.
Redan som gymnasist engagerade sig Bo Oscarsson år 1973 för det jämtska språkets uråldriga kraft, mystik och överlevnad med en uppsats om jämtskan i boken “En bok om jämtskan”. Efter en fil kand i bl a nordiska språk i Uppsala har därefter följt otaliga studiecirklar i jämtska hos studieförbunden Vuxenskolan och Folkuniversitetet och ett stort antal föreläsningar, föredrag och kåserier om jämtska i de mest skiftande sammanhang.

Sedan 1994 sköter Bo Radio Jämtlands direktsända språkprogram “På Reine Jamska” där bl a över 1 000 nya ord har kunnat nedtecknas. Bo är en drivkraft i hembygdsförbundet Heimbygdas språkkommitté och har bl a deltagit i den kommitté som utarbetat stavningsregler för den ljudmässigt svårhanterliga jämtskan och i juryn för den regionala musikfestivalen “Sjongarmot”.

Bo Oscarssons storverk är bokverket “Orlboka - ordbok över jamskan” med över 13 000 sökord på 510 sidor, som sedan år 2001 sålts i över 3 000 ex. Därefter har han också utgivit “Ordlista över 1700-talsjamskan” med 8000 ord från handskrivna manus från 1700-talet.

Bo Oscarsson får Olof Högbergplaketten för Jämtlands län år 2003 för sitt outtröttliga arbete på att bevara det jämtska språket och hävda betydelsen av de svenska dialekternas betydelse för regional självkänsla och utveckling.

Les meir om hårre de gjekk mæ arbeitan mæ Orlboken!

Tebaker