Jon Jamt

(Jo Jempt)
Av Bo Oscarsson

Så här står det i uppslagsverket "Norsk Allkunnebok, Fonna forlag, Oslo 1954, VI bandet"

Jon Jamt

"Jamt, Jo (d.1604) bondehövding frå Norddal på Sunnmøre. Ætta frå Jamtland. Var førar for folket på tinget i Stranda 1599 og skræmde då futen så han rømde. Sidan vart Jo Jamt fanga på garden sin, Jamtegard i Valldal. Han sette sig til motverje, og son hans fall i striden. Kong Christian IV dømde Jo Jamt till dauden og var sjølv til stades då han vart avretta (i Bergen)"

Gerhard Kjølås

Artikelförfattaren Gerhard Jørgen Kjølås var bonde, tidningsman och författare. Han var född 1886 i Stranda och har bland annat givit ut en bygdebok för Stranda; "Gard og Grend" 1954.
(enl. notis i Band I)

-------------------
Janrik Bromé har i Jämtland Härjedalens historia, Band II, 1945, sid 340, återgett historien, men han skriver felaktigt att Jon Jamt var från Nordhallen (i Åre socken). Gerhard Kjølås uppgifter är sannolikt de rätta eftersom han har lokala uppgifter som inte Bromé känner till. Bromé har uppenbarligen förväxlat Norddal och Nordhal (Nordhallen i Åre socken), för varför skulle en bonde i Västjämtland bege sig till ett vapenting i Sunnmøre 1599?
Jo Jamt var troligen den av de 130 jamtar som tvingades fly under svenskarnas ockupation av Jamtland 1564.

----------------

Bromés historieberättelse: "Från Sundmöre i Norge berättas om ett stormigt vapenting 1599, vilket omnämns i detta sammanhang emedan en jämte spelade huvudrollen vid ifrågavarande tillfälle. Den danskfödde fogden Jakob Pedersen ......... uppträdde på detta ting på ett bryskt sätt och bröt t.o.m sönder en del vapen, som han inte ansåg fullgoda. Då framträdde emellertid bondehövdingen Jon Jamt, som ägde Jamtegården i Nordhallen, ännu i våra dagar så kallad, och yttrade: 'Varför bryter du våra vapen sönder?' Därpå blev det ett stort buller bland den församlade allmogen. Fogden blev då rädd och sökte fly från tinget, varvid Jon ropade: 'Nu skall du få sju tusan djävlar' och högg efter honom med sin yxa, som dock endast rispade hans rock i ryggen. Då Jon och bönderna gormade och hotade att slå ihjäl fogden, tog denne till benen och sprang för livet ner till sjön, kastade sig i en båt och lyckades, trots att flera kulor och stenar sändes efter honom, undkomma den förbittrade bondehopen. Efter denna bravad trotsade Jon Jamt under flera år myndigheternas försök att infånga honom; en av hans söner blev under dessa strider ihjälskjuten. Slutligen undgick Jon Jamt dock inte sitt öde. Han blev fängslad och insatt på Bergenhus, och då Kristian IV höll herredag i Bergen sommaren 1604, blev han, fem år efter brottets begående, dömd till döden och avrättad."

Källor:
Norsk Allkunnebok, Fonna forlag, Oslo 1954, VI bandet
Bromés källor:
Herredagsdomb. 1604, I s.25
Koht, Norsk bondereising, 1926 s.104ff
---------------------

Robert Monsen skrev till mig följande den 26 maj 2005:

En fråga her från Selfors i Norge: I "Jamter som tvinganes fly till Norge 1564", er ved nr. 104 en Jon Jempt - från Röde, Alsens socken, till Trondheim. Finns det upplysningar om familjen til denna Jon Jempt, eller om eventuella efterkommare efter ham? Jag förmoder at denna Jon Jempt kan vara han som på "Herredagen" i Bergen 1599 blev dømt till døden för som ledare för oppröret mot lagmannen Jacob Pedersen (lagmann över Trondheim og Jemtlant från 1609) och blev halshuggen i Bergen den 16. juli 1604.
Hälsningar Robert Monsen, Selfors,
8613 Mo i Rana.

Jag svarade: Du har förmodligen rätt att det är samma person. Tack för tipset! Jag misstänkte att Jo var en flykting från 1564, men hade inte tänkt på att det var Jon som kom från Alsen! Något om hans familjehistoria känner jag inte till nu, men ska göra llite undersökningar. Det är en intressant historia som man skulle kunna göra filmmanus av. (Frihetssjälen som tvingades fly vid svenske kungens ockupation av Jamtland och kom till friheten i Norge, där han blev ledare, men ironiskt nog blev avrättad av danske kungen!)

-----------------------

Tebaker te Flyktingar 1564

Te Historiesia

© Bo Oscarsson
27/05/2005