Nekrolog i LT 18 FEBRUARI 2000

DÖDSFALL

VIDAR REINHAMMAR

Docent Vidar Reinhammar, Uppsala, har avlidit i en ålder av 74 år. Han var född i Reinån, en liten by i norra Jämtland, i en stor syskonskara. Tidigt började han delta i sysslorna på hemgården och arbetade sedan i fem år hos sin bror som drev lanthandel i Hallviken. Vidar tog studentexamen som privatist och läste därefter bland annat nordiska språk, historia och folklivsforskning vid Uppsala universitet.

Den ålderdomliga kultur och särpräglade språk i norra Jämtland, på vilka områden båda hans föräldrar var goda traditionsbärare, kom att prägla Vidars livsinriktning: nordiska språk.
1954 påbörjades i Kungl Gustav Adolfs-akademiens regi med dåvarande fil lic Vidar Reinhammar som arvodesanställd, det omfattande förarbetet till en ordbok över Sveriges dialekter. Till förmån för ordboken satte han sitt eget avhandlingsarbete i andra hand. Han blev senare både docent i nordiska språk och ordbokschef i det särskilda arkiv som nu byggdes upp. Där samlades, med hjälp av många timarvoderade medarbetare, över sju miljoner utdrag ur både tryckta och otryckta källor. 1991 kunde det första häftet av ordboken ges ut. Där har Vidar Reinhammar skrivit en innehållsrik inledning om dialekterna, ordboksarbetet, ordbokens uppläggning och uppställning.

Vid sidan av sitt energiska och resultatrika engagemang i ordboken har Vidar haft åtskilliga intressen, i synnerhet Norrlands nation, där han också blev hedersledamot. Han var förste kurator 1953-54, medlem i olika nämnder och kommittéer, var med och redigerade flera årgångar av nationens skriftserie Norlandica. Där bidrog han också själv med utförliga artiklar om nationens historia.

Som människa var Vidar en mångkunnig vän, trofast, omtänksam och generös. Bortgången mitt under ett fortfarande verksamt arbete efterlämnar han ett stort tomrum och en stor saknad. Närmast sörjs Vidar av makan Maj, barnen med familjer, syskon med familjer, makans syskon med familjer samt övrig släkt och många vänner.

Tillbaka