Skalstuguvägens broar räddas

ur Östersundsposten den 29 oktober 1993

Ingen bro längs Skalstuvägen har fotograferats så mycket som den över Asån.
Fotografi från tiden före restaureringen 1992-93


Tillbaka till Stenvalvsbroarnas historia

Tebaker te HistoriesiaSeinest oppdatere 120409