BRF Träffen nr 1, Kort historik mm.

Vår förening BRF Träffen bildades den 9 maj 1959 med syfte att överta bostadshuset i kvarteret Träffen nr 1. Kvarteret består av fyra tomter, varav vi bor på första tomten, nr1, därav numret.

De som var med och startade föreningen och som sedan blev dess första styrelse var: Landsfiskal Gunnar Höglund som blev den förste ordföranden, sekreterare blev faktor Ingemar Bernhardsson och kassör blev bankkamrer Bengt Ericsson.
Till suppleanter utsågs köpman Stig Hammar och Nils Allan Nyberg.

När vår bostadsrättsförening bildades var huset inte färdigbyggt. Byggmästaren Viktor Jonsson på Frösön hade påbörjat bygget 1958. Bygglov hade beviljats den 24 juni 1958. Huset blev, enligt protokollet den 18/9 1959, §2, inflyttningsklart först i oktober 1959.

Den nybildade föreningen köpte huset av Viktor Jonsson den 31 augusti 1959, alltså innan det var klart, för en miljon trehundratrettiofyra tusen, 1.334.000:- kronor enligt köpebrevet.
Taxeringsvärdet 1961 var 1.070.000:- kr.

I första protokollet, daterat torsdagen den 18 september 1959 å Jämtlands Folkbanks sammanträdesrum, gick man igenom föreningens stadgar och godkände dem. Beslöts också att till Länsstyrelsen ingå med en registreringsansökan för föreningen.
Länsstyrelsen införde BRF Träffen nr 1 i föreningsregistret den 23 september och publicerade beslutet i lokaltidningarna ett par dagar senare.

I protokollet den 18 november fastställs arvoden för styrelsen: 75 kronor för styrelseledamot och för revisorerna 50 kr. Vice värd, som också då var ordförande, skulle få 400kr, kassören 700kr och sekreteraren 100kr. Suppleanterna skulle få tio, 10, kronor per sammanträde.

Lagfart på fastigheten fick föreningen den 2 december 1959.

Första årsstämman hölls 1961 den 2 juni klockan 19 i Teaterkaféet i (Gamla) Teatern.
"Stämmodeltagarna bjudes på kaffe vid lämplig tidpunkt under förhandlingarna."

Innehavare av ordförandeposten
Gunnar Höglund 1959, 1965 Karl Lindroth, 1995 Anders Henricsson, 1997 Nils-Gunnar Nilsson, 1999 Bo Oscarsson, 2006 Mona Fernelius, 2007 Bo Oscarsson -

Lite kuriosa ur protokollen
§1
Onsdagen den 15 juni 1960 beslöts att asfaltera den del av gårdsplanen som inte ska besås med gräs och att kantsten av betong ska läggas mellan gräsplan och asfalt.
Asfalten blev lagd men grässådden blev inte gjord förrän året efter.

§3
Beslöts att sätta upp en torkställning för tvätten på gården. Ingenjör Nyberg fick uppdraget.
Plattorna under torkställningen levererades den 31 maj 1961 och kostade 480 kr. De täcker 20m2 och är "Offerdalsskiffer med tuktade kanter". Vi beslöt 1997 att ta bort torkställningen och använda plattorna till en uteplats med häckomgiven berså.

Protokoll fredagen den 14 oktober 1960:
"§3 Beslöts infordra anbud på installation av motorvärmare på fastighetens gård."
Protokoll torsdagen den 10 november 1960, ang. motorvärmarna:
"§1 ... byggnadsnämnden ej godkänt placeringen av dessa på gården. Ärendet avfördes tills vidare." Det blev ett rejält 'tillsvidare avförande', inte mindra än 48 år!! Först i november 2008 sattes motorvärmarna upp utan att fråga byggnadsnämnden.

Protokoll 12 maj-61, §2
"Beslöts att häck skall planteras. Antogs anbud från Plantskolan i Odensala å kr.285:-."

Tvättstugan är alltid en STOR fråga.
Nästan innan huset var färdigbyggt sattes stränga tvättregler upp:
- ingen tvätt på lördagar och söndagar!
- Ingen tvätt på helgdagsaftnar
- Ingen tvättning, sköljning eller centrifugering efter klockan sju på kvällen
- Blötläggning får ske mellan 19-22 dagen före tvättdag
- Torkning får ske mellan 09 tvättdagen och 09 dagen därpå
- År 1969 beslöts att man fick tvätta även på lördagar! Dock bara till kl.17
- 1972 beslöts att inköpa en helautomatisk tvättmaskin
- 1997 tog vi bort söndagsförbudet och numera får man tvätta alla dagar 07-23
- 5 kronor per tvättdag var avgiften 1960. Avgiften tog vi bort 2003

Den idag som bott längst i vår BRF är Sven Aldevärn. Han och Asta köpte lägenheten B5 den 15 juni 1967 för 9.221 kronor och 64 öre.
Hyran för en trea 1965 var 305 kronor och 84 öre.
En plats i varmgaraget kostade då 50 kronor. Idag 300 kr/mån.

Vi har inte höjt hyran sedan förra århundradet!
Senaste hyreshöjningen i BRF Träffen gjordes den 1:a juli 1995. Då höjdes hyran / avgiften med 5%. Alltså ingen höjning på femton (15) år!!

Bo Oscarsson
ordf.

Till Jubileumsfesten 2009

Till festen år 2000

Till festen år 2001

Åter till Träffens hemsida


Skapad 100209

Brev till ordförande