Professor Bredman i Uppsala
besöker Jamtland 1823

av Bo oscarssonProfessor Johan Bredman, 1770 - 1859.
Hans föräldrar är begravda på Aspås gamla kyrkogård

I augusti 1823 fick Aspås ett celebert besök. Det var astronomie professorn Johan Bredman i Uppsala som då kom till Tand i Aspås.

Denne Bredman var född 1770 i ett litet soldattorp i Fjösåsen, Oviken, men hade haft turen att få studera på Frösö Trivialskola. Fadern hoppades att han skulle bli präst. Efter Frösön bar det 1786 iväg till gymnasiet i Härnösand och sedan till Uppsala.

Fattig som han var, hade han det inte lätt i Uppsala eftersom studierna var avgiftsbelagda. Men han hankade sig fram genom att ge privatundervisning till rikemansbarn. Hans begåvning var emellertid större än hans fattigdom, så han rönte framgång i Uppsala. Ett stort stöd hade han av en annan, äldre jämtlänning som också vuxit upp i ett fattigt soldattorp i Jämtland. Det var professorn i medicin Carl Zetterström, född i By på Rödön, här hemma mest känd som den som grundade Jämtlands Bibliotek.

Johan Bredmans framgångar i studierna, som inte blev teologi utan astronomi, gjorde att han år 1811 utnämndes till professor. Hans mor lär besviket ha yttrat när grannar och släktingar undrade vad han gjorde; 'Han sitt bære i Uppsala å gjær ælnackan'. Att göra almanackor var då en uppgift för astronomer.

Professor Bredmans besök i Aspås föranleddes förmodligen av att han en sista gång ville besöka det åldriga paret Jon Olofsson och hans hustru Margareta, som han mindes så gott av från sin barndom. Bredman hade varit som en son i det barnlösa parets hus. Jon var vid Bredmans besök 87 år gammal.

När professorn slutligen lämnade Tand den 23 augusti, föjde den gamle Jon Olofsson honom ut en bit på utom gården till avsked och såg där med tårar i ögonen efter honom när han färdades vägen ned mot Skysselmyren och Krokom.
"Strax efter när han, mycket rörd, kommit åter in, sjuknade han, först af upkastning, och sedan stranguri eller urinstämma. Tyst och tålig uthärdade han til 10:de dygnet. Slutligen beredd och nögd, fick Han Herrans heliga Nattward den 30/8, och dödde den 31/8 klockan 4 för middag."

Så ändade livet för Jon Olofsson i Tand, Aspås, enligt vad prästen nedtecknat i kyrkans dödbok.

Från samma dödbok får vi också veta att det kära gamla paret i Tand också hade tagit hand om Bredmans föräldrar, som "där blifvit skötte til grafven". Professor Bredmans föräldrar är alltså begravda på gamla kyrkogården i Aspås och inte i Oviken, som man kunde ha väntat, med tanke på professor Bredmans hemort. Märkligt att inte Bredman berättar något om detta i sin självbiografi, publicerad i Jämten 1927. Även professor Bredmans farfar Jöns Bredman är begravd på Aspås gamla kyrkogård. Han 'vårdades till graven' av sin dotter Elisabet i Tand, mor till ovannämnde Margareta. Föräldrarnas grav finns säkert kvar, men alla gravkors är borta, så vi vet inte var den är.

Denna uppgift verkar kanske ointressant, men innehåller ändå ödets nyckfullhet. Professor Bredmans far, Erik Bredman, hade sedan han gått ut Trivialskolan på Frösön, fått tjänst som betjänt hos självaste generalen Carl Gustaf Marcks von Würtemberg, stamfadern till 'Troll-maxarna' i Jämtland. Hos honom var han i tjänst i många år och följde honom på resor både i Sverige och Finland. Därefter blev han av honom utnämnd till furir i Oviken och bosatte sig i Fjösåsen, där sonen Johan föddes. Erik Bredman dog i Aspås 1797. På samma kyrkogård ligger den år 1838 avlidne Carl Gustaf Marcks von Würtenberg, sonson till den Marcks som tog hand om Erik Bredman som soldat. Där på Aspås gamla kyrkas kyrkogård möts av en slump två märkliga livsöden.

© Bo Oscarsson

Källa:
Dödbok för Aspås kyrka nämnda år. Avskrivna av Stina Olsson i Rehn 1991.
Den som vill veta mer om professor Bredman, kan läsa Jämten 1927 och 1942 .

Länk Bredman

Tillbaka till Aspås

Tillbaka till Berömda jamtar

originalversion i Aspåskrönikan 1991
bearbetad version 3 maj 2000