Aspås

En bygd med 13 gamla byar, belägen i centrala Jamtland, men förut på sidan om allfarvägarna. Kyrkbygden, med byarna Gräfte, Gärde, Lien, Nygården, Storgården, Ren, Tand, Trången och Prästbordet, ligger uppe på en höjd som når över 400 meter över havet och har en vidunderlig utsikt med början från Hoverberget i söder, därefter hela fjällmassivet i väster upp mot norr till Hotagsfjällen. Klara dagar kan man i sydväst till och med se Syltoppen vid norska gränsen!
Satellitbyarna är i väster Böle, i norr Lundsjön och i öster Näset och Lägden.

Aspås ligger bra precis mitt i Jamtland och Östersund ligger exempelvis bara 27 km söder om Aspås kyrka. Kyrkan började byggas 1837 och invigdes 1844. Den gamla kyrkan var från 1300-talet och revs år 1840.
Trots Aspås centrala läge har bygden med sitt höga och väl synliga läge, aldrig legat vid allfarvägarna förrän bron över Långan byggdes för 250 år sedan. Då öppnades vägen mot Föllinge och norra Jamtland. Fördelen med detta läge på sidan om var att vi före 1900-talet slapp prästgård och officersboställe att underhålla. En annan var att vi kunde gömma undan kyrksilvret när Gustav Vasas lakej, landsprosten Erik Andersson, på 1500-talet samlade in (=stal) nästan allt kyrksilver i Jamtland. Aspås kyrka var en av få, kanske den enda, som lyckades behålla sin medeltida nattvardskalk, daterad till 1300-talet. Kalken finns ännu kvar, men såldes till Ås kyrka på 1800-talet. Vi hade då gemensam präst med Ås.


Här följer en rad artiklar publicerade i Aspås sockenkrönika 'Nu för tin å för i värln'.
(sidan under arbete)

Bygdens historia

 • Aspåsborna drabbas av svenskarnas anfallskrig 1611

 • Beskrivning av Aspås socken 1818

 • Kallkälldramat, mordet i Kallkällan 1897

 • Om kampen för att rädda Långan

 • Bomärken från Aspås

 • Något om Aspås nya kyrka i slutet av 1800-talet

 • Lektor Fale Burmans besök i Aspås gamla kyrka 1794

 • Astronomie professor Bredmans besök i Aspås 1823

 • Äldsta torpkontraktet i Aspås

 • Nils-Petter och posten i Aspås, av Karl Ågren

 • Den underjordiska gången, 'Grishålan'

 • Lundsjöns 375-årsjubileum 15 augusti 2009

  Jamska

 • Gusinn, dikt av Olof Frisk från Lundsjön 1922

 • Nyss före jul, berättelse av O A Ågren 1887

 • Bakgrund och historia till O A Ågrens visa 'Mæn je va e litta taus' 1890

 • I tömmerskogja, berättelse av O A Ågren 1890

 • A Imbar Samels i Lönnsjöa, berättelse av Barbro Rhodin 1993

  Till --> jamsk-kurs

  Diverse

 • Troll-max ättlingen Bengt Hertzström ur tiden


  Tillbaka till hemsidan!