Till Carl Zetterströms minne

av Elsa Wallén, Oviken

Du såug skojen å fjälla, såug storsjöglittre å egan hans far
a momma bar deg iblant oppi famna, hu visst int va börle hu bar.

Du vaks opp å holp te mæ allht som gatt gjæras påu e litte torsp för i værln
i shlåttann å skjörlann, å du va mæ å tröske å fårdde a far te kværn.

Allht gjorl du som pöjk mæ liv å mæ lust, iblant mæ sjöa du to'n dust
småufaukom mæ brörom du lekkte å rasa, men framför allht va du hågan te læsa.

Som tolvåuring kom du påu skola påu Stokke, der lerdde du allht mæ flit
i Härnösand va du som gymnasist, å Uppsala hegre å sa kom du dit.

Mæn måun hong blank oa Domkjörstornom du las å kämpe å vann
ta lekarom vårt du ein ta de främstom, som fanns heri heile vårt lann.

Vänsäll va du å mest emot jamtom, hermæ deg dom gärna to in
når dom komme påu Distingsmartnen för te sele geitost å skinn.

Snærtt raurl du deg lamæ högstom, å du vårt ittna viktu hella ta din
de va Kellgren, Geijer å Atterbom, å n Johan Olov Wallin.

Du gjorle e reise heim n gång, utsikta frå Stokke bredd ut famn
auga tåures, de va som n dröm mæ barndomsminna å gammal e namn.

Men hu känt int igjænn deg a mor, de va femtan åur sæn hu såug du for
hu va gammal å shleten å skral, dåu tog du at jamsken å saa: Känn dæ int igjænn n Carl?

Tebaker for du når sommorn va shlut för te hjalpe dom som va klein
men de hänne å, du vårt bödn påu fest, för mång ville si professorn som gäst.

Te læsa du tykkt om redan som barn å bökran vårt bäste vännran du visste
du samle fleire tusn bann å ökt påu kunskapan in i de siste.

Å nu ha mæ samles påu Stokke i dag, för te hedre dett minne å - Takk ske du ha
för all de dann bökran at jamtom du ga!

De e nå meir å mæ fikk ette deg, e föredöme i heder å flit
i heimbygdskärlek å enkelheit, du va lerdd å kunnu i stort å smått
men meir ändåu, n människovän ta störste mått.

Elsa Wallén

Denna dikt skrev Elsa Wallén inför sitt mottagande Prof. Zetterströms minnesmedalj för jamtsk vitterhet den 7 november 1986. Hon läste upp sin dikt i prof. Zetterströms bibliotek (Trivialskolans fd bibliotek) på Stocke, Frösön.

Stavningen är anpassad efter de stavningsregler för jamskan som fastställts av Heimbygda.

Bo Oscarsson

Ordlista:
egan - ägorna
börle - börda
gatt gjæras - var tvunget att göras
fårdde a far - följde far (dativ)
småfaukom - stundvis
oa - ovanför
hermæ - hos
sele - sälja
raurl - rörde
lamæ - tillsammans med
ta din - av det (dativ)
sæn - sedan
tebaker - tillbaka
bödn - bjuden
de dann - de där
ette - efter
lerdd - lärd

Frågor om översättningen eller grammatiken kan ställas till undertecknad.

E- post adress:bo.oscarsson@telia.com (heim)  

Länk till Zetterström

Tebaker te Jamsksia