Brev från Hedenvind till Tannér, daterat den 20 januari 1942, om Jamtlands kultur

Utdrag ur brev, bevarat i Landsarkivet i Östersund:

"Ingen provins i Sverige har haft en så jämt fördelad kultur som Jämtland. I södra Sverige var kulturen koncentrerad på slott och herrgårdar, medan övriga folket bodde i jordkulor som trälar, utan tradition, utan saga, sägen och sång.

I Jämtland bodde t o m torparen rätt väl, hade sin tradition och del av folksagan. Inte ens föuspigan var en så trälbunden varelse, att hon saknade fantasi och humor, sånggåva och glädje. Jag har levat samman med södra Sveriges statare och mer än en gång gjort jämförelser med de nordsvenska arbetarna på ungefär samma nivå. Man kan knappast arbeta ihop med en tristare varelse än en sydsvensk statare."

Not. föuspigan = ladugårdspigan

Länk till kort historik över Hedenvind

Länk till artikel om Hedenvindssyn på Jämtlands historia

Tebaker at heimsin

© Bo Oscarsson
2000