För en tid sedan fick jag förfrågan från Karin Högberg om några ord i Jamtlannstaus inför en översättning till engelska. Jag bad henne om att få se på resultatet och hon hade vänligheten att sända mig nedanstående.
Den som läser detta och är bra på engelska och sångtexter kanske kan komplettera med översättningen på resterande verser så att den blir fullständig!
Skicka dem gärna till mig så att den blir komplett!

Skicka förslag och förbättringar till mig

Tack Jenny för din översättning!


Hej!
Min dotter Maud 10 år sjöng först Jamtlannstaus för brudparet på jamska och efter sjöng jag den på engelska så att brudgummen från USA skulle förstå. Jag vet inte om det blev korrekt engelska, med han verkade förstå.....

Så här blev det:
(första och sista versen)

The Jamtlandstaus in English

She is friendly and kind
She is soft as a rug
She have eyes like the sky in the spring.
There's a shape and a stature
Like a wounderful bride
If I choose a real genuine
No, there is no one more fine person
Then a real "Jämtlandstaus"
There's no one like her
To be pleasant and really nice.

And her beauty is there
When the youth is over
She have heart like always go through
Is she wife and mother
She dont lose anything
She's more beautiful with silver in her hair.
No, there is no one more pleasant person
Then a real "Jämtlandstaus"
She must be amazing
Cause she blossom in one hundred years.

Hälsningar Karin Högberg

Till Jenny Lindblads översättning

Tebaker te Jamlannstaus, m.fl.