citat ur brev till redaktionen 18 december 2002 :
".... På denna hemsida ligger också större delen av min recension i öp om tidningen utlagd. Dock har det plockats bort textavsnitt som kan anses vara kritiska mot tidningen. Innebörden i min text har därmed påtagligt förvanskats. Ingen har tillfrågat mig som textförfattare om vare sig publicering av min text eller denna väsentliga förändring av texten." ...
"Jag yrkar härmed på ersättning för detta intrång i upphovsrättslagen."

"(Den 10 december upptäckte jag för första gången att min text ligger ute. När detta brev skrivs är det 18 december." ...

"Ersättning för kränkande av ideell rätt och intrång i upphovsrättslagen: 5000 kronor. För varje dag som texten fortsätter att ligga ute på hemsidan kommer ersättningen att höjas."

"Att utbetalas till
/Här följer kulturredaktörens personnummer,
namn och hemadress/"Åter till Jul i Jämtlands hemsida