Jul i Jämtland

 

Förord 2003
Jultiden börjar med första advent, även om affärsmännen och vi som skriver för Jul i Jämtland måste börja planeringen långt innan. Drygt halvvägs fram mot julen har vi i Sverige en unik företeelse, nämligen Lucia.
De flesta känner väl till att Lucia var ett helgon från Syrakusa i Italien. Det märkliga är att det katolska helgondyrkandet har varit avskaffat i Sverige sedan reformationen, i snart ett halvt årtusende. Det förefaller då egendomligt att vi just här i Sverige skulle bevarat minnet av helgonet Lucia. Det vore mer logiskt om vi firat vårt eget helgon Birgitta. Men i vårt luciafirande finns ingen religiös logik. I Italien och andra katolska länder firas inte Lucia på något sätt som liknar vårt.

I föregående nummer av Jul i Jämtland kunde vi konstatera att julen har sina rötter i förkristen tid. Är det månne också så med Lucia? Ja, enligt etnologen C W von Sydow är det så. Han publicerade 1921 en uppsats kallad "Gudinnan Fröja i folktraditionen". Sydows slutsats är att lussebruden, som kommer med kaffe och lussebullar på lucianatten från början är vår fruktbarhetsgudinna! Hon hette Fröja. Med kristendomen glömdes hennes namn och det ersattes med kalenderdagens katolska helgon Sankta Lucia. Denna uppsats skrev alltså von Sydow precis när det moderna svenska firandet av Lucia hade börjat.

Vårt moderna luciafirande har med tiden spritt sig till Finland, Danmark och nu i Norge, vilket framgår i den norska berättelsen om julfirandet i Tröndelag. I årets utgåva av Jul i Jämtland får vi vidare en utblick mot Thailand via Paviljongen i Utanede i Ragunda. Här har vi ett lysande exempel på värdet av att se bakåt och genom lokalhistorien skapa framtid. Saxon myntade: "Känner du inte forntiden, så förstår du inte nutiden, och kan inte bygga framtiden." Tack vare att någon tänkte på det gamla "mossiga" som hände för länge sedan, döpte man kraftverksvägen i Utanede till Kung Chulalongkorns väg.

Därmed fick framtiden en helt oväntad och positiv utveckling. Det är inte bara Paviljongen och den vackra omgivningen man skapat, utan också affärskontakter som skapat underlag för sysselsättning i Ragunda och även på andra håll i länet.
Det är ett lysande exempel på att forntid och framtid går hand i hand och att hembygdsintresse inte är kopplat till främlingsfientlighet. Tvärtom, trygghet i hembygd ger öppenhet för omvärlden.

God Jul och Gott Nytt 2004!

Bo Oscarsson


Jul i Jämtland är en av de äldsta, lokala jultidningarna. Den började utges år 1936 och har sedan utkommit varje år. Tidningen är politiskt och religiöst obunden.


Åter till Jul i Jämtland


  16/10 2003