Jul i Jämtland

 

Förord 2004
År 2004 är ett jubileumsår för två av Jämtlands stora 1900-talsförfattare, Aksel Lindström och Per Nilsson Tannér. Båda var födda 1904 i Lockne socken. Tannér etablerade sig som författare redan på 1920-talet, medan Aksel Lindström debuterade först 1946. De gjorde var för sig värdefulla insatser i det jämtländska kulturlivet. Båda var engagerade i hembygden och den lokala historien. Aksel i vikingatiden, Tannér i 1600-talet.

Tack vare att Aksel Lindström tillägnats ett sällskap, har hans 100-årsminne manifesterats med ett flertal aktiviteter där främst märktes jubileumsutställningen på Jamtli, Berta Magnussons soaré "Sjung Debora" med sång och spel om Aksels liv, och jämthundens dag i Storåbränna. Passande kom också Torsten Jonssons biografi under jubileumshösten "Aksel Lindström - och hans tid". För den som händelsevis inte känner Aksels verksamhet, kan nämnas att han utöver att vara författare även var konstnär och den stridbare kämpen som lyckades få jämthunden erkänd som ras, och därmed räddad åt eftervärlden.

Tannér var också mer än författare. Han var företagare och landsbygdsutvecklare, främst i hembygdens Tandsbyn där industritraditionen ännu lever. Tannér drog i många trådar och en är denna jultidning som kom till stånd genom hans idé 1936. Jul i Jämtlands förste redaktör och samtidigt förläggare blev J W Strömgren i Tandsbyn! Ett uppdrag som Strömgren hade i 40 år. Aksel Lindström avled 1962 och Per Nilsson Tannér 1978.

I Jul i Jämtland för femtio år sedan 1954, medverkade två 1800-talsfödda författare, Hildegard Löfblad och Gustav Hedenvind Eriksson. De var födda samma år, 1880. Hildegard avled 1960, Hedenvind levde till 1967. Bägge har tillägnats litterära sällskap. Hedenvindsällskapet har funnits sedan 1970-talet, medan Hildegards är relativt nybildat. Kommer det att bli ett Tannérsällskap också?

I årets Jul i Jämtland möter vi en jämtlands-stårsa som nått den absoluta toppen inom näringslivet, Marianne Nivert. Hon vill inte kallas norrlänning. Det förstår jag. Vid senaste försvarsbeslutet framfördes argumentet mot F4 att det låg två flygflottiljer i Norrland. Likaledes mot I5 att man hellre ville ha kvar ett förband i "Mellansverige", okunnig om geografin att I5 ligger just mitt i Sverige, liksom också F4. Denna okunnighet om Sveriges geografi i maktens korridorer i Stockholm är förödande för oss. Avskaffa begreppet Norrland och norrlänning. Det har i försvarsfrågan uppenbarligen varit till nackdel för oss. Men ingen natt är så lång att inte morgonen gryr. Vi får hoppas att kommande år öppnar en ny väg för utvecklingen i Jämtlands län!

God Jul och Gott Nytt År!
Bo Oscarsson


Jul i Jämtland är en av de äldsta, lokala jultidningarna. Den började utges år 1936 och har sedan utkommit varje år. Tidningen är politiskt och religiöst obunden.


Åter till Jul i Jämtland


  03/11 2004