Jul i Jämtland

 

Jultidningen för Jämtlands län

Omslaget år 2002Konstnär Odd Larsson

Jul i Jämtland är en av de äldsta, lokala jultidningarna. Den började utges år 1936 och har sedan utkommit varje år. Tidningen är politiskt och religiöst obunden.

Läs år 2002:s förord här

Läs den inledande artikeln om julfirandet förr

Jul i Jämtland kan köpas i bokhandeln, kiosker, från hemförsäljare och direkt från förlaget Jengel via internet eller e-post.
Pris 60 kronor.


Bland årets skribenter återfinns Carl-Göran Ekerwald, Kjell Albin Abrahamson, Maud Deckmar, Curt Lofterud, Ville Roempke med flera, samt många kända konstnärer som illustratörer.

Initiativtagare till Jul i Jämtland var författaren Per Nilsson-Tannér och förste redaktören och utgivaren var J W Strömgren i Tandsbyn.

Du som vill medverka, tveka inte att kontakta Jul i Jämtlands förlag Jengel!Pressklipp:

Ur Länstidningen, Östersund, Kultur, fredag 15 november 2002:


Rubrik i LT:
"Jul i Jämtland slår vakt om lokala jultraditioner"

"Efter att ha haft det redaktionella ansvaret för den lokala jultidningen Jul i Jämtland i ett kvarts sekel kändes det vid ägarskiftet ifjol alldeles rätt att få lämna över stafettpinnen till en ny redaktör för den anrika jultidningen. Det blev Bo Oscarsson och ingen kunde vara mer lämpad att fortsätta förmedla det genuint jämtska i denna kulturtidskrift."

"I den 67:e årgången har redaktören själv forskat i jultraditionerna, inte minst dejämtländska, med en djupdykning ner i Levi Johanssons skildring av julen i Frostviken på 1880-talet och för övrigt tryckt i Jul i Jämtland 1941. Oscarsson konstaterar att "förvånansvärt många seder lever ännu kvar". Som den kännare av jamska språket han är skriver han förstås om både Sjursmäss och flatmilja (dopp i grytan)."

............

"Den förträfflige radioreportern och författaren Kjell-Albin Abrahamsson berättar i en intressant artikel om julfirandets återkomst i Östeuropa och Sigvard Ottersgårds humoristiska artikel "Mæra at a Niklas-mobru" på genuin jamska, känner jag igen från LT, men den tål absolut att berättas en gång till."
.......
LO RINDBERG


Även Östersunds-Posten var positiv. Här nedan följer några citat ur ÖP:s recension:
Först rubriken som löd:
"Nydanande Jul i Jämtland"
.....
Och ur löptexten citeras följande:
"Kort sagt, Jul i Jämtland under nya ledningen Bo Oscarsson, ansvarig utgivare och förlagschefen Torbjörn Junhov är en intressant publikation med framtiden för sig."
.....
"Dessutom har innehållet i tidningen fått en bredd och en smak av samtiden, som saknats i tidigare årgångar."
.....
"För att vara första utgivningen i ny skepnad lovar Jul i Jämtland mycket gott."

Citaten ur Stefan Nolervis recension i ÖPJämtlands landskapsinsektAlla känner väl vår landskapsblomma brunkullan och vårt
landskapsdjur älgen, men få känner till vår lanskapsinsekt!
Läs i årets Jul i Jämtland om den!

Läs årets Förord

Artikeln om Jul i Jämtland förr, av Bo Oscarsson

Läs även om Sjursmäss, vår lokala "helgdag" den 23 december!

Till Jul i Jämtland 2004


  20/12 2002