Jul i Jämtland

 

Förord 2002
År 1936 började utgivningen av Jul i Jämtland. Idén till tidningen kom från Per Nilsson-Tannér som tog kontakt med J W Strömgren i Tandsbyn. Strömgren blev förläggare och redaktör och var utgivare i 40 år innan han överlämnade till Berndtssons tryckeri med Lo Rindberg som redaktör.

Efter ytterligare 25 år har nu Lo lämnat sitt uppdrag och tidningen har sålts till förlaget Jengel med Torbjörn Junhov som ägare. Förlaget har bett undertecknad att stå som redaktör, men likväl har vi haft en redaktionskommitté bestående av, förutom Torbjörn och undertecknad, Irja Åsling och Maud Deckmar. Det är vår förhoppning att denna redaktion ska uppnå målet att hos läsarna finna intresse för Jul i Jämtlands innehåll. Tidningens utformning är också ny, men vi har valt att behålla den vackra logotypen och det breda innehåll som präglat tidningen genom decennier, blandat med några aktuella reportage.

Under de gångna 66 åren har tekniken förändrats drastiskt. Från handskrivna manus med doppad bläckpenna till disketter, eller filer och bilder skickade med elektronisk post. Hela tidningen görs nu digitalt i datorer. Med digital menas att text och bilder är omvandlade till ettor och nollor. Nollan är per definition ingenting, men balanserar i sin negativa roll ettan, den positiva signalen.

Teknikutveckling är en sak, tradition en annan. Det finns ingen motsättning mellan dem. Julfirandet bygger på gammal tradition och har rötter som är flera hundra år gamla. Det visar bland annat beskrivningen av julfirandet i Sverige som tysken Schubert gjorde i 1800-talets början. Vissa traditioner är säkert ännu äldre och går tillbaka till en tid då vi saknar anteckningar. Vi har fått ny teknik men traditionerna lever vidare. Det är trygghet i traditioner. Det sovjetiska samhället försökte utrota julen och jultraditionerna, men så snart kommunismens förtryck släppte, återtog folket traditionerna. Det lär vi oss av Kjell Albin Abrahamsons intressanta beskrivning från Östeuropa.

Första numret 1936 innehöll bland annat en artikel benämnd "Landshövdingskan berättar om julen på Residenset". Hon hette Hanna Rydh och var gift med landshövdingen Munck af Rosenschöld. I årets Jul i Jämtland är också "Landshövdingskan" intervjuad, fast här i rollen som själv landshövding. Intervjuare är Jenny Deckmar. Maggi är vår andra kvinnliga landshövding! Välkommen Maggi Mikaelsson och tack Kristina Persson!

Artikeln 1936 avslutas med "Och det är just sederna från barndomen, som ge julen dess säregna tjusning och charm och efterlämnar de förunderliga minnena, när man som vuxen drar ut i livet till skilda fält och arbetsuppgifter. Dessa minnen bli en tillgång, något som hjälper till att stärka kontakten mellan generationerna." Vi har en ung skribent, Elin Grelsson 19 år, som berör detta och ger sin syn på julen. En annan aktuell intervju är den med vår OS-medaljör Richard Richardsson. I äldre nummer av Jul i Jämtland förekommer artiklar om framgångsrika idrottsmän från länet och det är en tradition vi nu återupptar. I 1939 års nummer presenteras ungdomarna May Nilsson från Storlien och Hans Hansson från Åre som "alpina jämtar i världsklass". Slalom hade introducerats som tävlingsgren i Sverige 1935. Slutligen återkommer inslagen med julpyssel med lite klipp för barnen eller rättare sagt för dem med ungt sinnelag, för det finns ingen åldersgräns uppåt, och så förstås ett klurigt korsord.

God Jul och Gott Nytt 2003!

Bo Oscarsson


Jul i Jämtland är en av de äldsta, lokala jultidningarna. Den började utges år 1936 och har sedan utkommit varje år. Tidningen är politiskt och religiöst obunden.


Åter till Jul i Jämtland


  03/01 2003