Länstidningen Östersund 18 mars 2000:Regionalt språk enligt EU. Bo Oscarsson har arbetat med en ordbok från och till i 28 år.
Det är dock de senaste tre åren som ordboken över jamskan tagit form.
FOTO: MATS ANDERSSON

Jamskan är ett regionalt språk

Det slår EU fast genom att ge bidrag till Bo Oscarssons ordbok

ÖSTERSUND (LT)
Jamskan är ett språk.
Det har EU slagit fast.
Kanske inte ett minioritetspråk, men dock ett regionalt sådant.

Det är eldsjälen och ordboksredaktören Bo Oscarsson som fått bidrag för att göra färdigt sin ordbok över jamskan. För att få bidrag från EU, krävs det att det är ett levande och utvecklande regionalt språk.
- Jag har fått bidrag, bekräftar Bo Oscarsson och visar de officiella pappren från EU.
Just jamskan har varit Bo Oscarssons ögonsten i nästan 30 år. Det började med en gymnasieuppsats 1972, fortsatte med studiecirklar 1974 och framåt.
- Då fanns det nästan inget material att arbeta utifrån, säger Bo Oscarsson.
Han berättar att det var då de första tankarna vaknade om att skapa en speciell ordbok över jamskan. I början av 80-talet började han katalogisera orden på papper, och 1991 var det dags att flytta över alla ord på dator.

Idag, 2000, har han drygt 40 000 ord i en databas och de orden ska in i en ordbok som ska bli färdig i år, men planeras tryckas nästa år.

TREDJE GÅNGEN GILLT

Bo Oscarsson har ansökt om bidrag från EU i tre år. Ifjol föll bidraget på att EU trodde Oscarsson forskade om ett utdött språk. I år påpekade han att det är ett levande och i synnerhet vitalt språk som används. Han visade bland annat på programmet "På reine jamsk" i P4, där han får bidrag till ordboken av lyssnarna.
- Det läggs till ett ord i veckan tack vare programmet, säger Bo Oscarsson. Han berättar att jamskan till 80 procent består av gammelnorska, 15 procent av fornsvenska och en liten antal procent som inte finns vare sig i svenska eller norska.
Det är inte första gången någon gjort en ordbok i jamska. Redan på 1700-talet gavs det ut ett flertal ordböcker.
- De är i stort gångbara även i dag, säger Bo Oscarsson. Jamskan är alltså ett regionalt språk enligt EU, annars skulle inte Oscarsson fått några pengar. Enkelt, eller hur?
Nja, det visar sig att språk är komplicerade saker. Språk lever på folket som talar det, slutar folket tala språket dör det ut. Definitionen av språk är också svåra saker.

TVEKSAM

Universitetslektor i nordiska språk på Uppsala universitet, Rut Boström Andersson, är tveksam till att kalla jamskan ett eget språk. Att 80 procent av jamskan går att hitta i norskan, betyder inte automatiskt att det blir ett eget språk, eftersom både svenskan och norskan kommer från samma språkträd. Annat är det till exempel med minioritetspråket samiska, som härstammar från ett helt annat språk.
- Att jämtländska/härjedaliska har påverkats av norskan beror till stor del på olika maktstrukturer. Området hade norsk överhöghet under lång tid, säger Rut Boström Andersson. Hon tror, och hon betonar ordet tror, snarare att det hela är en teknisk term. Att EU har lagt betydelsen "dialekt" i orden "regionalt språk". Det är inte bara Sverige som har en mängd dialekter, utan det finns i alla länder. I svensk betydelse, är dialekt och regionalt språk i princip samma sak.
- Men definitioner och språk är flytande saker, säger Rut Boström Andersson.
Att inte hon inte tror att jamskan är ett eget språk, kommenterar Bo Oscarsson på det här sättet: - Hu får læva ti den troa, tesst Orlboka kom ut.

SIMON SJÖDIN

Tebaker at heimsin

Tebaker at jamsksin

Tebaker at sin om Orlboka