Protokoll för styrelsemöte för Brf Träffen Nr. 1 den 25/11-02 Möte i nya lokalen


Närvarande:
Ola Gabrielsson, ledamot
Mikael Åslund, ledamot
Bo Oscarsson, ordf.
Thomas Eriksson, vice ordf.
Karl Lindroth, ledamot
Monica Svensson, ledamot
Ej närvarande:
Evelina Åslund, suppl.
Mona Fernelius, suppl.

§1 Mötet öppnades av Ordförande Bo Oscarsson kl.19.00
§2 Genomgång av föregående protokoll (23/9-02)
1. Gårdsfest
Gårdsfesten blev en lyckad tillställning. Styrelsen tackar Monica för lånet av porslinet mm.
2. Gemensam elmätare
Inget nytt, avvaktar på svar.
3. Parkeringsplatser
Ej åtgärdat, inget tryck på platser just nu. Vi ska kolla upp vem som äger Saaben som står på våran parkering.
4. Bredband/Kabel-TV
Detta är inte gjort, ingen panik eftersom det ska bytas balkongdörrar först.
5. Sopsortering
Kartonger plattas inte till som de borde. Micke sätter upp en skylt på tunnan så detta uppmärksammas.
6. Samlingslokalen
Det återstår lite småsaker såsom tårtspade, kaffebryggare, gardiner, dammsugare och klädbetjänt. Detta åtar sig Monica att fixa.
7. Lägenhetsbesiktning
Thomas pratar med en ventilatör om vad som behöver göras med den ojämna ventilationen samt frågar efter ett prisförslag. Jansson har problem med fönstret i sovrummet, handtaget låser inte fast vid vädring. Bo tar på sig att montera en spärr för detta.
8. Balkongdörrar
Balkongdörrarna byts efter nyår.
9.Cykelvägen
Inget svar har kommit ifrån Jan Asplund, väntar på svar.
10. Städkvalitet
Evelina har hällt matolja i golvbrunnarna för att slippa illaluktande dofter.
11. Vaktmästare
Thomas har en kontakt som skulle kunna tänka sig vaktmästare tjänsten samt städningen. Var och en i styrelsen ska skriva ner vilka uppgifter han skulle kunna tänkas ge.
12. Utemöbler
Micke såg till att utemöblerna och grillen plockades in till pannrummet.
13. Banken
Kontot på Föreningssparbanken har inte blivit uppsagt pga. Registreringsbeviset har inte blivit godkänt från PRV.
14. Registreringsbevis
Micke skickar in nya uppgifter till PRV samt utdrag från protokollet om detta beslut och med underskrift från ordförande och justerare (Thomas och Ola).
§3 Dagens punkter/övriga frågor
Tvättstugan
Micke sätter upp en lapp om rensning av båda filtren i torktumlarna. Om inte detta rensas slår överhettningsskyddet till.
Cykelförrådet
Thomas kollar varför elementet i cykelförrådet är kallt trots att det inte är luft i elementet.
Nya lokalen
Kalle får i uppgift att fixa 3 nycklar till den nya lokalen. Låset på insidan skruvade Bo bort.
Nya hyresgäster
Kristina Bohlin hyr av Ivar Eriksson. Det är hans systerdotter.
Oljud i element
Hos Monica Svensson och E & M Åslund är det oljud i elementen. Thomas kollar vad en ny pump kostar samt ser till att den byts ut.
P-Mätare
P-mätare skall tas bort vid Regementsgatan 1.
Kopieringsmaskin
Monica köper in en kopieringsmaskin till föreningen.
Revisor
Monica kontaktar en revisor som skall gå igenom våra räkenskaper.
Bokning av lokalen
Monica ansvarar för detta. Köket är gratis för dom inom föreningen. Det togs beslut på att övernattning kommer att kosta 50 :- dygn 1 och 2, sedan 100 :- tom. dygn 7. Betalning sker till Monica som kommer att ha en handkassa.
Inköp
Monica köper in 2 ljusstakar samt timer till dessa.

Arvodet
Arvodet kommer att betalas ut under vecka 48.
§5 Nytt möte planerat den 16 december kl. 18.30 i nya lokalen.
§6 Mötet avslutades kl. 21.30
Vi tackar Monica för den goda chokladkakan hon bjöd på dagen till ära.
Sekreterare för detta möte
// Mikael Åslund


Styrelsemöte Brf Träffen Nr 1
2 februari 2002

Närvarande:
Bo Oscarsson, ordf Monica Svensson, kassör/sekreterare Karl Lindroth, nyckelansvarig Thomas Eriksson, vice ordf. (Micke Åslund, adjungerad för Evelina Åslund)
Plats: Hos Bo Oscarsson

§1 Mötet öppnades kl 18.30 av ordförande Bo Oscarsson
§2 Genomgång av föregående protokoll.
I. Lokalen. Lago har fortfarande inte återlämnat nycklarna till föreningen.
II. Andrahandsuthyrning
Landstingets lägenhet, A1 och A2 hyrs ut till landstingsanställd. Tanke väcktes av Thomas: Kan föreningen köpa lägenheten och i sin tur tills vidare hyra ut till nuvarande hyresgäst? Även annan andrahandsuthyrning diskuterades. Önskvärt att lägenheterna i första hand bebos/nyttjas av ägarna.
III. TV-bild och kanaler.
Bilden på samtliga kanaler är nu bra. Micke får i uppgift att vidare undersöka utbud och kostnad för bredband och kabel TV.
IV. Någon offert från Strindlunds på motorvärmarstolpar har ännu ej inkommit till Ola.
V. Att garageporten ibland verkar öppnas och stängas okontrollerat beror förmodligen på att man kommit åt knappen på radiosändaren ex. när den förvaras i fickan.
VI. Loppis.
Ytterligare detaljer och tidpunkt beslutas på nästa styrelsemöte. Evelina ordnar info blad till oss i huset.
VII. Efter åtgärd i vattensystemet bör nu elementen ha tystnat.
VIII. Lokalen.
Ytterligare kostnadsförslag på upprustning av Lokalen till en samlingslokal begärs från INAB och ev. LJ-bygg. Thomas sköter detta.
IX. Byte av bank.
Vi har nu bytt bank till Länets. Efter en period när vi lite "hängde i luften" har det nu börjat ordna upp sig med konton och blanketter.
§3 El.
Thomas har undersökt våra möjligheter att få billigare el genom att Jämtkraft endast skulle läsa av en mätare för ingående el. Thomas utreder vidare.
§4 Kalldrag från vinden.
Troligen är det aktuellt att förbättra isoleringen av vinden. Bo och Thomas tittar på det. Luckorna till vinden bör tätas. Monica tar kontakt med Olle Bergh för detta.
§5 Städning.
Städningen i trappuppgångar och korridorer sköts numera av firman Fönster och Fog.
§6 Thomas vill tillfälligt hyra in sig i Kontoret, Aktivs f.d. Beviljas av styrelsen tom 020515. Uppmärksammade honom om att det kommer att bli både stökigt och bullrig i samband med den planerade ombyggnaden av Lokalen och att ombyggnaden har prio. ett.
§7 Sopor.
Osorterade/felsorterade sopor ger oss fortsättningsvis dryga straffavgifter. Nyligen delades det till samtliga hushåll ut en ny upplaga av "Hemmets lilla sopbok", där står tydligt var våra sopor skall. Läs den! Finns det fortfarande funderingar går det bra att ringa Renhållning Östersunds "Gröna Telefon", 063-144317
§8 Preliminärt datum för årsmötet är onsdag 24 april 2002.
§9 Nästa möte måndag 25 mars kl.18.30 hos Evelina.
§16 Vi tackade Micke för doppat och Bo för kaffet.Mötet avslutades 21:15.
Vid penna resp. tangentbord
//Monica Svensson


Styrelsemöte Brf Träffen Nr 1
11 december 2001

020205 Närvarande:
Närvarande: Bo Oscarsson, ordf Monica Svensson, kassör/sekreterare Karl Lindroth, nyckelansvarig Thomas Eriksson, vice ordf. Ola Gabrielsson, ledamot Evelina Åslund, suppleant
Hos Karl Lindroth


§1 Mötet öppnades kl 18.30 av ordförande Bo Oscarsson.
§2 Genomgång av föregående protokoll.
I. SD-vent anlitas för att mäta inflödena, när samtliga fönster tätats. Thomas vidtalar SD-vent.
II. Bo träffade nyligen Lago i Lokalen. Fortfarande konflikt ang. betalning enl. Lago. Byt låskolv!
III. Andrahandsuthyrning
Landstingets lägenhet, A1 och A2 hyrs ut till landstingsanställd. Bo har pratat med Nisse Gustafsson, VD Emefte. När nuvarande hyresgäst flyttar kommer lägenheten att säljas.
IV. Åtgärder med anledning av besiktning.
Evelina försöker skapa kontakt med innehavaren och erbjuda ev. hjälp. Thomas tar kontakt för att inspektera badrummet.
§3 Eriksson A9 vill få sitt namn tryckt på dörrskylten. Bo har "tryckaren".
§4 Så diskuterades åter vår TV-bild och kanaler.
Kanal 1-4 är ok, Kanal 5 katastrof. Thomas undrade om det var ok att sätta upp en parabol på balkongen, ingen hade något att invända. Thomas har kollat med Telia vad kostnaden för kabel TV och bredband till Träffen 1 skulle bli: 68000kr + 45kr/mån. och lägenhet. Ger ett basutbud, tillkommer för ev. egna kanaler som kan fås med kodkort. Thomas forskar vidare.
§5 Cykelförråd.
Dags att åter märka upp cyklar som ägare vill ha kvar och frakta bort/ sälja övriga. Lappar ordnas; vems och kvar eller kasseras. Se även §11.
§6 Offert från Strindlunds på motorvärmarstolpar. Ola.
§7 Garageport.
Problem med tekniken, porten lever ett eget liv. Ola kollar med Port och Bygg.
§8 Köksdörrar.
Evelina efterlyste plats att ställa köksdörr som ej är i bruk. Förslag; källarutrymmet under Fältjägargr. 30.
§9 Förråd får vi aldrig nog av.
Evelina undrade om något fanns ledigt, svar nej. Evelina kollar om hon kan få nyttja Ericssons förråd som är i det närmaste tomt.
§10 Garageplatser.
Blir det några lediga undrade Evelina. Tyvärr, även här blev svaret nej.
§11 Loppis.
I brist på förråd kanske vi kan ordna en loppis i föreningen. Bra förslag Evelina, tyckte vi andra. Här kan vi kanske få undan lite cyklar också, se §5. Maj tror vi blir en bra månad för detta.
§12 Det är ett ständigt brus i elementen hos Monica, A7. Kalle har fyllt på vatten i systemet, så där var inte felet. Får lufta vidare för att få bort ev. luftficka, enl. förslag från Thomas.
§13 Lokalen.
Thomas har fått kostnadsförslag från PEAB på upprustning av Lokalen till en samlingslokal. Kostnad 104000kr då ingår: WC och dusch med kakel och klinkers. Standardkök med kyl, spis och ugn. Se bilaga.
Thomas får i uppgift att även hämta in offert från LJ-bygg och Skanska.
§14 Byte av bank.
Beslutade att Bo tar kontakt med Länsförsäkringsbolaget ang. byte av bank. Ger enligt förhandsinformation högre ränta och lägre avgifter.
§15 Nästa möte tisdag 5 februari kl.18.30 hos Evelina.
§16 Vi tackade Lilian och Kalle för fikat och avslutade mötet 21:10.

Vid penna resp. tangentbord
//Monica Svensson

Styrelsemöte Brf Träffen Nr 1
3 oktober 2001

Närvarande:
Bo Oscarsson, ordf Monica Svensson, kassör/sekreterare Karl Lindroth, nyckelansvarig Thomas Eriksson, vice ordf. Ola Gabrielsson, ledamot
Plats: hos T. Eriksson

§1 Mötet öppnades kl 18.35 av ordförande Bo Oscarsson
§2 Genomgång av föregående protokoll.
I. Bo presenterade sammanställning av rapporterade ventil-, fönster- och balkongproblem. Fönsterlister sätts in i samtliga fönster med ventilationshål. Bo kontaktar Fönsterteknik i Bringåsen. På vinden finns motor med fläkt, hel- och halvfart. Thomas tar kontakt med SD-vent för kontroll av fläktarna. OBS! Se vidare §4
II. Motorvärmaruttag. Pris för tre stolpar med tidur (sex platser med timer): Marklunds » 25 000 Skr + moms. Strindlunds lämnar besked efter besök i slutet på veckan. Elektotjänst har ej tid att utföra arbetet under hösten, Thomas tar ny kontakt för att få offert för ev. senare utförande. Finns även ett förslag om att inrätta parkeringar vid östra tomtgränsen. Frågan bordlades för ytterligare utredning. Beslut senast våren 2002.
III. Målning av markeringar för de två östra parkeringsplatserna sker våren 2002. IV. Fläck kvar vid porten Fältjägargränd. Färgen som fanns i pannrummet var röd som sockeln på huset. Monica tar kontakt med LJ-bygg för att få färgnummer, ordnar färg och målar. V. Nycklarna till Lokalen har fortfarande inte återlämnats av IF Aktiv!!!
§3 Andrahandsuthyrning
Mats Nilsson ansöker om att tom 021231 få hyra ut sin lägenhet i andra hand. Beviljas av styrelsen. Ivar Ericsson hyr ut sin lägenhet i andra hand, utan styrelsens godkännande. Landstingets lägenhet, A1 och A2 hyrs ut till landstingsanställd. Bo kontaktar landstinget för att diskutera ev. försäljning.
§4 Redovisning från besiktning lägenheter. Bilaga I Konstaterade att det är en hel del problem med ventilation, fönster och värme. Som komplement till kontakten med SD-vent beslutade vi att begära in offert på nya balkongdörrar och fönster ev. att utföras i tre etapper, tre till fem år framåt. Thomas begär in offert från PEAB, Skanska och kanske någon fler.
Droppande kranar, rinnande toaletter kostar! Se bilagan. Thomas kontaktar berörda lägenhetsägare för att kolla om de vill få hjälp att åtgärda felen.
§5 Vi söker vidare efter en "hustomte". Föreningen behöver en händig person som fortlöpande kan ta på sig lite småjobb.
§6 Åtgärder med anledning av besiktning. Bo har varit i kontakt med kommunen A. Bergstrand, O. Bergstrand och H. Genbäck angående lägenhet A5. H. Genbäck tar ny kontakt med Bo i frågan.
§7 Träffens hyreslokal, "Lokalen". Fortfarande oklart om Bo är i behov av att hyra kontorsdelen av Lokalen. Vid nästa styrelsemöte förläggs en del av mötet till Lokalen för att så långt som möjligt få fram förslag för en optimal användning.
§8 Bo sätter upp ett anslag för att påminna om källsortering.
§9 Snöröjning. Beslutade att köpa in detta från Kå Ess, även sandning skall ingå. Krävs tydlig förtäckning över vad som ingår i deras åtaganden.
§10 Dags att köpa ny gräsklippare? Bordlades till våren.
§11 Thomas föreslå att ytterligare en huvudnyckel beställs, gör att varje styrelseledamot fortsättningsvis har en huvudnyckel. Godkändes.
§12 Protokoll önskas både som papperskopia och med internet.
§13 Tack från Hans Jacobsson för gåva till hjärt- och lungfonden i samband med hans hustru Karins bortgång.
§14 Thomas kollar med HP-mark om de verkligen skall ha betalt för ny betäckning enligt faktura nr 1271.
§15 Beslutade köpa in Styrelseboken, en handbok om praktiskt styrelsearbete.
§16 Nästa möte tisdag 6 november kl.18.30 hos Monica och i Lokalen.
§17 Vi tackade Thomas för goda mackor och god dryck, samt de fint kavlade kexen. Mötet avslutades ca 21:30.
Vid penna resp. tangentbord
//Monica SvenssonStyrelsemöte Brf Träffen Nr 1
29 augusti 2001

Närvarande:
Bo Oscarsson, ordf Monica Svensson, kassör Karl Lindroth, nyckelansvarig Thomas Eriksson, vice ordf.
Plats: hos B. Oscarsson

§1 Mötet öppnades kl 18.40 av ordförande Bo Oscarsson.
§2 Till sekreterare för mötet valdes Monica Svensson.
§3 Dagordning lästes och godkändes.
§4 P.g.a. flytt från föreningen avgår Stig Hemmingsson från styrelsen. Ev. extra årsstämma för nyval till styrelsen diskuterades, främst för att få en sekreterare till styrelsen. Avslogs. Monica tar på sig att även vara sekreterare under innevarande mandatperiod.
§5 Genomgång av föregående protokoll.
I. §3/5:1 Sammanställning av rapporterade ventil-, fönster- och balkongproblem efterlystes. Bo har haft en informell kontakt med Fönster Teknik i Bringåsen, de kan ta på sig att åtgärda problemen under hösten. Bo tar formell kontakt för att träffa överenskommelse.
II. §3/5:6 Trots att digitaldekodern installerats är bilden på Kanal 5 fortfarande grynig. Bo kontaktar Viking Sat.
III. §3/6:1 Motorvärmaruttag. Pris för tre stolpar med tidur (sex platser med timer), har ej kollats. Till nästa möte kollar Bo med Marklunds, Ola med Strindlunds och Thomas med Elektotjänst. Kölista upprättas för intresserade.
IV. §3/7:1 Lista har upprättas för kö till garage. Två i kön; Evelina Åslund och Monica Svensson. Bo har listan.
V. §3/8:1 Asfaltering av gården har utförts. Återstår att måla markeringar för två av parkeringsplatserna.
VI. §3/13:1 Fläck kvar vid porten Fältjägargränd. Målas över av Monica, färg finns i pannrummet.
VII. §7 Gårdsfesten gick som planerat av stapeln 30 juni. Uppslutningen var god, vädret strålande, maten fantastisk, lekarna lysande, menŠŠ..Lämpligheten av att föreningen så frikostigt bjöd på alkoholhaltiga drycker ifrågasätts. Beslutade att kommande fest reducera tillgången från föreningens sida.
VIII. §9 IF Aktiv har nu lämnat "Lokalen". Nycklarna har ej återlämnats, Bo följer upp detta. Fortfarande råder meningsskiljaktigheter angående en mindre, ev hyresskuld. Beslutade avskriva ärendet.
§6 Ekonomirapport. Se Bilaga I, Balansrapport samt Bilaga II, Resultatrapport. Avgår ytterligare ca 47 000SEK för insända ej registrerade betalningsordrar. Monica har varit i kontakt med banken och fått rekommendation att omfördela kapitalet för bättre avkastning. Tar ny kontakt för mer precisa råd och verkställande.
§7 Förändringar i boendet. A4: Stig Hemmingsson flyttar 010831, Mona Fernelius kvarstår som ensam lägenhetsinnehavare. C7: Karin Jacobsson har avlidit. Föreningen har bidragit med 300SEK till Hjärt- och Lungfonden. A9: Thomas Eriksson beräknar flytta in 011201.
§8 Redovisning av besiktning lägenheter. Se Bilaga III, Redovisning av besiktning lägenheter.
Ex. 13 anmärkningar på balkongdörrar; fem målning, tre handtag, två trösklar.
11 anmärkningar på kranar; tre kök, ett badrum, åtta toaletter.
A5:Sonidsson önskar kostnadsförslag på renovering av badrum. Thomas tar kontakt för att informera sig.
A3:Martinsson har ett element med felande termostat. Thomas kollar upp detta.
v C7:Jacobsson önskar information om förändring av badkar. Thomas tar kontakt.
§9 Föreningen behöver en händig person som fortlöpande kan ta på sig lite småjobb, snickare eller dylikt. Thomas tar på sig uppdraget att söka efter en "hustomte".
§10 Åtgärder med anledning av besiktning. Den allmänna oordningen i A5 anses av de som utförde besiktningen som en sanitär olägenhet. Miljö- och Hälsoskyddskontoret kontaktas för råd och ev besiktning. Bo sköter den kontakten.
§11 Träffens hyreslokal, "Lokalen". Kontorsdelen rustas upp, tapetsering , målning av tak. Bo är ev intresserad av att hyra, om han sägs upp från sitt kontor på biblioteket. Övrigt görs enl. förslag om till konferens- och festlokal kanske även möjlighet till gästrum. Toaletten renoveras, tänkbart att bygga ut och kanske installera dusch. Avhängigt av hur lokalen skall nyttjas. §12 Arkivet. Monica har satt in två arkivskåp och en kontorsstol (långtidslån). Beslutade att själva renovera samt inreda till ett brukbart arkiv/kontor.
§13 I föreningen finns fem huvudnycklar. Fördelade enligt följande: Kalle, Monica och Bo har varsin, Stig Hemmingsson har för tillfället två. Stigs två nycklar skall omedelbart återkrävas, Kalle sköter detta. Någon kvittering med ansvarsförbindelse har tidigare ej upprättats vid utlämning av huvudnycklar. Bo ordnar en kvitteringsblankett där nuvarande nyckelinnehavare och framtida, skall kvittera sitt innehav. Thomas kollar om det finns försäkring att teckna för huvudnycklarna.
§14 Tvättstugan. Beslut om inköp av ny tvättmaskin. Från boende har inkommit förslag på Blombergs eller Miele, båda saluförs av Sjödins. Bo tar kontakt med Sjödins och verkställer inköp. Ny isolering till luckan på den fristående centrifugen, Monica kollar om det finns som reservdel. Monica påpekade att när vi nu har källsortering går det inte längre att ha en sopkorg för samtliga sopor i tvättstugan, eftersom det innebär att den som tar ut påsen måste sortera i efterhand. Fortsättningsvis får endast sopor till brännbart slängas i tvättstugan. Tvättmedelspaket, sköljmedelsflaskor etc. måste var och en ta därifrån själva. Monica ordnar anslag om detta i tvättstugan.
§15 Källsortering. Har vi de kärl vi behöver och rätt mängd?
§16 Bo presenterade en idé som skulle kunna reducera våra elavgifter. Fasta avgiften är för de flesta lika stor eller större än förbrukningskostnaden. Skulle Jämtkraft kunna tänka sig en gemensam mätare i stället för som nu 29 enskilda. Elkostnaden betalas sedan på hyran, förslagsvis efter antalet m2. Bo spånar vidare.
§17 Thomas hyresgäster, A9, har påpekat att ventilationen i badrummet är dålig, det blir mycket fuktigt i samband med att de duschar. Vi andra upplever inte dessa problem.
§19 Nästa möte onsdag 3oktober kl.18.30 hos Thomas på Fältjägargränd 36, ljusgrönt hus.
§20 Vi tackade Bo för fikat och mötet avslutades ca 21. Sedan följde, "enligt tradition", en rundvandring i husets lokaler med ej protokollförda diskussioner.
Vid penna resp. tangentbord
//Monica Svensson
Protokoll från styrelsesammanträde med BRF Träffen nr 1
5 juni 2001

Närvarande:
Bo Oscarsson, ordf
Thomas Erikssonsson, vice ordf
Monica Svensson, kassör
Karl Lindroth, ledamot
Stig Hemmingsson, suppleant


Plats: hos Ola Gabrielsson

§1.
Mötet öppnades kl 18.35 av ordförande Bo Oscarsson.
§2
Till sekreterare för mötet valdes Monica Svensson.
§3
Genomgång av föregående protokoll.

€ Stig har lämnat lappar med förfrågan till samtliga boende angående eventuella problem med ventiler, fönsterreglage samt balkongdörr. Skriftligt svar till Stig senast 010531. Vidare; Stig sammanställer och kontaktar Fönster Teknik i Bringåsen för genomgång av rapporter. Åtgärda där det finns behov.
€ Bo har inköpt en trådkorg till tvättstugan, 795kr.
€ Thomas har kollat upp fakta för inköp av rostfri bänk till tvättstugan. Svårt med önskade mått, ev. restaurangbänk. Offert ute för ev. tillverkning. Thomas fortsätter sitt uppdrag. Rörbänk med hylla, br.120cm. Så billigt som möjligt.
€ Stig pratar med berörda cykelägare angående utrensning av cyklar i cykelboden.
€ Frågan om bredband bordlades tillsvidare.
€ Bo har kontaktat Viking Sat med anledning av att några har dålig bild på Kanal 5. Avtalat tid för besiktning fm 010606. Bo avbokar denna tid, beslutade avvakta till den nya digitaldekodern installerats.
€ Motorvärmaruttag på befintliga p-platser diskuterades åter. Beslutade ta in anbud på kostnad för tre stolpar med tidur för sex platser med timer. Bo kollar med Marklunds, Ola med Strindlunds och Thomas med Elektotjänst. Kölista upprättas för intresserade.
€Lista har upprättas för kö till garage, Stig har listan.
€Asfaltering av gården kommer att utföras av HP-mark. Omfattar borttagning och ny anläggning av asfalt hörnet Regementsgatan/Fältjägargränd. Tanklock tas bort, avloppslock lämnas kvar. Toppning av ytan samt lagning vid infart till gården. Kostnad; 23200kr+moms (28000kr)
€ Garageport. Thomas har fått anbud på Hörman garageport; Stålport, 40 mm isolering, stålmekanism, dämpad. "Så nära industriport som möjligt."14 handenheter, motor, kodlås. 20600kr+moms, 25000kr. Thomas, Bo och Tomas Runudde träffas för slutkoll och beställning.
€ Fläcken i taket hos Ola Gabrielsson kvarstår. Byggfirma ej kontaktad.
€ Bo har tagit bort klottret vid porten Fältjägargränd. Fläck kvar, målas över av Kalle och Stig.
§4
I enlighet med stadgarna kommer samtliga lägenheter att besiktigas. Skriftlig information till samtliga lägenhetsinnehavare vecka 23, ombesörjs av Stig. Besikningen utförs av Ola, Thomas och Bo måndagen den 18 juni, med början kl. 17.00.
§5
Bankfacket vittjat av Åsa och Bo. En nyckel saknas!
§6
Ena av tvättstugans tvättmaskiner fungerar ej. Anses för gammal för att kostas på lagning. Monica skänker sin privata tvättmaskin till föreningen, krävs några som hämtar.
§7
Gårdsfest, 30 juni kl.18.00. Monica kollar upp catering och även hyra av glas och porslin, ordnar dukar. Stig ordnar dryck. Bo och Ola reser partytältet samt ordnar sittplatser. Stig (Mona), skriver ut inbjudan, Monica tar emot anmälningar.
§8
Torkställningen på gården är endast grundad, måste målas. Stig och Kalle gör detta. Stig köper tvättlina. §9 "Lokalen". Lago, Aktiv vill hyra ytterligare en månad. Fortfarande finns en gammal hyresskuld.
§10
Stig föreslår inköp av större snöslunga. Skulle innebära att föreningen ej lejer bort snöröjning av gården - kostar 500kr/tillfälle. Kalle och Stig skulle gemensamt kunna ta på sig den sysslan.
§11
Ny gräsmatta anlagd på den skadade delen ovan garaget.
§12
Nästa möte 29 augusti kl.18.30 hos Monica.
§15
Vi tackade Ola för fikat och mötet avslutades ca 21, sedan följde en rundvandring i husets lokaler med ej protokollförda diskussioner.

Vid penna resp. tangentbord
//Monica Svensson

Protokoll från styrelsesammanträde med BRF Träffen nr 1
16 maj 2001

Närvarande:
Bo Oscarsson, ordf
Monica Svensson, kassör
Ola Gabrielsson, ledamot
Stig Hemmingsson, suppleant
samt under §3 Åsa Brandelius

Plats: hos S.Hemmingsson

§1.
Mötet öppnades kl 18.45 av ordföranden.
§2
Till sekreterare för mötet valdes Monica Svensson.
§3
Konstituering av styrelsen.
I. Till ordförande för föreningen valdes Bo Oscarsson.
II. Till kassör för föreningen valdes Monica Svensson.
III. Till vice ordförande för föreningen valdes Thomas Eriksson.
IV. Sekreterare, vakant.
§4
Till firmatecknare för bostadsrättsföreningen Träffen nr 1 utsågs ordförande Bo Oscarsson samt kassör Monica Svensson att var för sig teckna bostadsrättsföreningens firma.
§5
Genomgång av protokoll fört vid ordinarie årsstämma.
§15
I. Stig lämnar förfrågan till samtliga boende angående eventuella problem med ventiler, fönsterreglage samt balkongdörr. Skriftligt svar till Stig senast 010531.
II. Beslut om inköp av ytterligare en trådkorg på hjul till tvättstugan. Bo anskaffar.
III. Beslut om inköp av ny bänk, i rostfritt, till tvättstugan. Thomas ordnar detta.
IV. Beslutade prata med berörda cykelägare angående utrensning av cyklar i cykelboden.
§16
I. Frågan om bredband bordlades till nästa möte.
II. Bo har kontaktat Viking Sat med anledning av att några har dålig bild på Kanal 5. Viking Sat tar kontakt med berörda vecka 21.
III. För att slippa höstens rusning, beslutades att redan nu anskaffa digital dekoder för TV3 och Kanal 5. Kostnad 7 500 kr+mervärdesskatt/kanal. Bo kontaktar Viking Sat. Diskussion ang. ev. intresse för övriga betalkanaler.
§6
Motorvärmaruttag på befintliga p-platser diskuterades efter förslag från Ola . Bordlades till nästa möte.
§7
Garage.
I. Reservation angående förtur till garageplats för kassör. Kassören avstår förtur.
II. Lista skall upprättas för kö till garage.
§8
Asfaltering av gården. Åtgärdas genom att ett nytt lager läggs på det befintliga - billigast möjligt. HP-mark är kontaktade.
§9
Garage.
I. Byte av resterande elementkran skall utföras.
II. Målning. Väggarna är mörka och sotiga. Målningen bör kunna utföras av boende.
III. Garageport. Ett underlag finns: Port, montering och automatlyse till en kostnad av 21000kr, med motor och fjärrstyrning 25000kr-inklusive moms. Stig och Thomas kollar ytterligare variant / försäljare. Beslutade att sedan köpa där det är billigast.
§10
Diskuterade ev. behov av container till gården för att ta hand om skräp efter de boendes vårstädning. Fann oss tveksamma till kostnaden i förhållande till ev. intresse. Frågan bordlades till nästa möte
§11
Ola påpekade att Sonja Nilsson har kallt varmvatten. Thomas kollar detta, Emefte landstiget som lägenhetsägare debiteras.
§12
I Olas lägenhet finns en fläck i taket, hörnet ut mot gatan. Beslutade att Ola, på föreningens bekostnad, kontaktar byggfirma som kontrollerar hur skadan uppkommit samt åtgärdar om så behövs.
§13
Monica påpekade att klottret vid porten Fältjägargränd , om än i liten omfattning, bör saneras. Belutade att genast åtgärda.
§14
Nästa möte; den 5juni kl.18.30 hos Evelina. Ola meddelar Evelina och är reserv om mötet ej kan äga rum hos henne.
§15
Vi tackade för fikat och ordförande avslutade mötet kl.20.45.

Vid penna resp. tangentbord
Monica SvenssonProtokoll fört vid extraordinärt styrelsemöte 1 maj 2001
Närvarande
Bo Oscarsson, ordf, Mona Fernelius, sekr, Karl Lindroth, ledamot, Åsa Brandelius, kassör, Stig Hemmingsson, suppleant

Mötet öppnades kl 18.35 av ordföranden.
Kalle meddelade att föreningen bidrar med SEK 300,- till Hjärt- & Lungfonden m a av Rune Svenssons dödsfall.
Inlämnade motioner/förslag
1. Astrid Martinsson och Evelina Åslund: Förslag på utbyte av fönster
Styrelsens beslut: Ingen åtgärd - ev fönsterbyte påverkar ventilationen och innebär investering i nytt ventilationssystem, enligt entreprenören som skötte fastighetsrenoveringen är våra fönster i bra skick.
2. Doris och Bengt Medin: Förslag på inköp av ytterligare en stor tvättmaskin, två tvättkorgar på hjul och ny bänk i tvättstugan
Styrelsens beslut: P g a inköpskostnad på ca SEK 60.000,- avslås förslaget om ytterligare tvättmaskin, inköp av tvättkorgar godkänns och kostnad för ny bänk i rostfritt material undersöks.
3. Mats Nilsson: Alternativt cykelförråd för cyklar som inte används regelbundet
Styrelsens beslut: Ordföranden har engagerat HP Mark för att jämna golvet i pannrummet, som därefter tills vidare kan disponeras för cykelförvaring och förvaring av trädgårdsmöbler.
Förslag från Åsa
Förutsatt att stämman godkänner styrelsens förslag till ny kassör, kommer hon att erbjudas förtur i garageplatskön. Styrelsens beslut: Med en reservation tillstyrkte styrelsen förslaget och ordföranden underrättar övriga köande (Thomas Eriksson och Evelina Åslund).
Tidpunkt för ny kassör
Åsa går med på att fortsätta kassörsuppdraget t o m den 30 maj för att ge ersättaren chans att installera sig.
Dagordning för årsmötet , ORDINARIE ÅRSSTÄMMA 01-05-02:
Förslag till dagordning
1. Årsstämman öppnas, 2. Förteckning över närvarande upprättas, 3. Eventuella fullmakter avlämnas, 4. Val av ordförande för stämman, 5. Val av sekreterare för stämman, 6. Val av justeringsmän, 7. Fråga om stadgeenlig kallelse skett, 8. Godkännande av dagordning, 9. Styrelsens verksamhetsberättelse, 10. Revisorernas berättelse, 11. Fastställande av resultat- och balansräkning, 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen, 13. Val av styrelseledamöter och suppleanter, 14. Val av revisorer och suppleanter, 15. Övriga anmälda frågor, 16. Information från styrelsen, 17. Stämman avslutas.
Styrelsen enades om förslaget till dagordning för årsmötet 01-05-02.
Mötet avslutades kl 20.30.

Vid pennan, resp tangentbordet
Mona Fernelius
Sekreterare


Protokoll från styrelsesammanträde med BRF Träffen nr 1
11 april 2001

Bo Oscarsson, ordf
Åsa Brandelius, kassör
Mona Fernelius, sekr
Karl Lindroth, ledamot
Ola Gabrielsson, ledamot
Stig Hemmingsson, suppleant

Plats: hos Ola

§1.
Mötet öppnades kl 18.30 av ordföranden.
§2.
Föregående protokoll (01-02-20) föredrogs av sekreteraren.
§3. Uppföljning av tidigare beslut:
Ej åtgärdat:
- Fukt i Olas lägenhet
- Upplysningar ang digitalbox
- IF Aktiv ombeds kontakta Jämtkraft ang ändring av adressat för elräkning.
Åtgärdat:
+ Ordföranden har justerat trapplyset i trapphuset till garaget
+ Ordföranden har beställt termostat till garaget av Värme & Sanitet

§4.Ekonomirapport
Bokslutet för föregående år och aktuell ekonomirapport presenterades av kassören.
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader enligt bokslut: SEK 2.891,88.
Resultat per 01-04-08: SEK 119.149,-.
IF Aktivs inbetalning av hyra för november saknas fortfarande och december-hyran är obetald trots kassörens påstötning per telefon.
Beslöts att sekreteraren författar uppmaning om betalning.

§5.Förändringar i boendet
P Höög hyr ut i andra hand till Anne-Louise Holm fr o m 01-04-01.
Thomas Eriksson har aviserat fortsatt uthyrning till slutet av maj och kommer enligt planerna att flytta in så snart han sålt sitt hus.
Åsa och Uno flyttar och säljer sin lägenhet till Monika Svensson. Inflyttning senast 01-06-11, Monika köar för garageplats.
Beslöts att sekreteraren upprättar en officiell kölista.

§6.Dagens punkter/övriga frågor
€ Kallelse till årsmötet
€ Verksamhetsplan för innevarande år
€ Läckage
€ Ny garageport & extrabelysning vid garaget
€ Önskemål från Sonja

6:1. Sekreteraren skickar kallelse till årsmötet senast 01-04-17.

6:2. Ordföranden angav följande punkter för åtgärd under innevarande verksamhetsår:
€ lagning av läcka i garagetak
€ asfaltering av gården
€ ombyggnad av föreningens gemensamma lokal - kostnadsförslag presenteras vid årsmötet
€ iordningställande av föreningens arkiv

6:3. Läcka på yttertaket ovanför Ola Gabrielssons lägenhet skall åtgärdas, liksom stuprör på gården. Enligt Kalle kan vi åtgärda stuprörsläckaget själva.
Kranen på ett vattenledningsrör i taket i tvättstugekorridoren läcker också, Värme & Sanitet är aviserad.

6:4. Stig fick i uppdrag att ta in offerter från minst tre leverantörer av garageportar i olika varianter.
Beslöts att anskaffa extra belysning vid garageporten.

6:5. Ola läste upp påpekanden från Sonja Nilsson angående varmvattentemperatur och matos via ventil i hörnrummet (mot Fältjägargränd).
Beslöts att kontakta Värme & Sanitet ang varmvattnet. Eftersom sotaren efter inspektion inte upptäckt något fel på ventilationen, är den enda återstående åtgärden att stänga ventilen. Protokollsutdrag lämnas till Sonja.

§7.Nästa möte

Styrelsen sammanträder nästa gång tisdag 01-05-15 kl 18.30 hos Stig Hemmingsson.

§8.Mötet avslutades kl 20.20.

Vid pennan, resp tangentbordet
Mona Fernelius
Sekreterare


Protokoll från styrelsesammanträde med BRF Träffen nr 1
20 februari 2001

Bo Oscarsson, ordf
Åsa Brandelius, kassör
Mona Fernelius, sekr
Karl Lindroth, ledamot
Stig Hemmingsson, suppleant

Plats: hos Stig och Mona

§ 1. Mötet öppnades kl 19.00 av ordföranden.
§2. Föregående protokoll (01-01-30) föredrogs av sekreteraren.
§ 3. Uppföljning av tidigare beslut:
Ej åtgärdat:
+ Fukt i Olas lägenhet
+ Upplysningar ang digitalbox
Åtgärdat:
+ Åsa meddelar att begagnade bord och stolar från kommunen inte är till salu
1. Ekonomirapport
Bokslut ej klart. IF Aktivs inbetalning av hyra för november är fortfarande på avvägar. December-hyran fortfarande obetald. Hyra för januari och februari inbetald.
Beslöts att Åsa kontaktar Lago.
Beslöts att Åsa kontaktar Jämtkraft ang ändring av adressat för elräkning.
2. Förändringar i boendet
Inget att rapportera.
3. Dagens punkter/övriga frågor
1. ViaSat
2. Sopsortering
3. Trapplyset vid garaget
4. Lokal för årsmöte
5. Info till boende
6. Ytterligare termostat
7. Garageport
8. Sandning
9. Uppdrag att rapportera på årsmötet
10. Möbler till möteslokalen
11. Fortsatta problem med värmen
1. Bo har informerat ViaSat om fortsatt abonnemang på TV3 och Kanal 5.
2. Kärl för metall, kompost, brännbart, papper och glas kommer att finnas. Tas i bruk den 1 mars.
3. Bo kontaktar Marklunds för justering av rörelseavkännaren i trapphuset vid garaget.
4. Årsmötet kommer också i år att hållas på Soldathemmet, som bokats för 25 personer den 2 maj kl 18.30.
5. Sekreteraren informerar de boende om sopsortering och datum för årsmöte efter den 1 mars.
6. Tre termostat beställs till garaget, Bo kontaktar V & S.
7. Garageporten läcker värme och saknar isolering. Beslöts att invänta/hålla utkik efter attraktiva erbjudanden om isolerad dörr i lättmetall.
8. Bo har kontrollerat detaljerna i avtalet med KåEss, sandning ingår.
9. Lösningsalternativ för Internet-anslutning presenteras på årsmötet. Värvning av nya ledamöter påbörjas.
10. Bo undersöker lämpliga möbelalternativ för möteslokalen.
11. Fortsatta problem med värmen i vissa lägenheter, ffa längst upp i huset.
§4. Nästa möte
Styrelsen sammanträder nästa gång onsdag 01-04-11 kl 18.30 (hos Ola om möjligt?).
§ 5. Mötet avslutades kl 20.20.

Vid pennan, resp tangentbordet
Mona Fernelius
Sekreterare


Läs tidigare styrelseprotokoll

Åter till Brf Träffen