Tentamen jamska

Tentamen den 28 april 1994

1. Översätt till jamska:
vi ......, ni ......, er ........., glad ........., arg ........., kort ........., odryg........., falla........., skräpet .........

2. Sätt in rätta formen; ein, ei, ett
...... pöjk, ...... ståårs, ...... barn, ...... kaatt, ...... djur, ......hunn

3. Vad är gemensamt för dessa prepositioner?
at, frå, för, ta, mæ .........................................

4. Sätt in rätta ändelsen:
at ... Jon, at ... mor, för ku.... (fem. ental) , de e mæ lag.... (mask. sing.) som de e mæ gammalhag....(mask. plur.)

5. Följande ord står i bestämd form singular.
a) Översätt orden
b) Ange rätt genus mask. fem. neutr.
c) Ange rätt form av ägandepronomen; menn, mi, mett
d) Ange rätt personligt pronomen; han, hu, dæ

hunn .......... .......... .......... ..........

katta .......... .......... .......... ..........

fresn .......... .......... .......... ..........

maurn .......... .......... .......... ..........

skjöra .......... .......... .......... ..........

auge .......... .......... .......... ..........

frosken .......... .......... .......... ..........

djure .......... .......... .......... ..........

mya .......... .......... .......... ..........

nåstre .......... .......... .......... ..........


© Bo Oscarsson
2001

Tebaker te Jamsk-kursn