Jamsk-kurs

med läsövningar, grammatik och tentamen
© Bo Oscarsson

Hur får man till tecknet æ på en dator? Svar: klicka här!


Bastext om jamskan

Stavningsregler för jamskan

Läsanvisningar för den nya stavningen av jamskan


Läs här Länstidningens artikel om jamskkurs inför Yran 1999


Läsövningar

TABLÅER, enkla, korta teaterstycken för två personer
Centraljamska

 • A Kajsa å n Pe

 • A Kerste å n Pe

 • N Pe å a Anna

 • A Dordi å n Jæns

 • N Ambros å n Pål

 • Frosken
 • Frosken På oviksmål

  PROSA

 • E mærskværdu e kværnreis, Centraljamska, Ås-mål, humoristisk berättelse från 1886

 • Jorlbyggaran, Sydväst-jamska, Myssjö-mål, berättelse om folktro från 1892

 • Nifsåsgåbben, gammal sägen på Näs-mål

 • Nyss före jul, berättelse från 1887 på Aspås-mål

 • Saga om hårre Jamtland komme te. (De henne e ment för barnom. Bildan utlagd nunen! )

 • Om Arnljot på jamska

  DIKTER

 • Gusinn, dikt på aspåsmål från 1922

 • At tausn menn, dikt på oviksmål av Alan Kristensson 1938.

 • N Govänn, dikt på mörsilmål av Erik Äcke Olsson

 • Håttn, I Vinterkväll, N Riktun bonn, diktan på mörsilmål av Erik Äcke Olsson

 • I Jamtlann, dikt på centraljamska och strömsmål av Anna Karlsson, Bonäset, år okänt.

 • Gamla, klassiska dikter och visor på jamska
  Jamplann, Rosa Arbman 1893.
  Jamtlann, (Jamtan om Jamtlann) P V Enström 1894.
  Jamtland, Erik Folkwar 1918.
  Jamtland heime mett, P V Enström 1922.
  Jamtlann, heimbygda mi (De e så förinnela artut) Erik Folkwar 1909.
  Jamska (Modersmåle) Erik "Äcke" Olsson 1888.
  Jamska, Gustav Rydstedt 1922.
  Jamtn, "Valdemar Atterdag " (P V Enström) 1892.
  Jamtn, Erik "Äcke" Olsson 1906.
  E Jamtlannstaus, Erik ¨Äcke¨ Olsson 1906.
  Mæn je va e litta taus, Olof Andersson Ågren, Aspås 1890.
  I buom, Erik Folkwar 1920.
  Jamtlandssången, P G Norman / Bo Oscarsson 1983.

 • Psalman på jamska, skreven ta a Lars Persa

 • Fader vår på jamska, N Far vånn

 • Julevangjelie på jamska

 • Julevangjelie offerdalsmål

 • Förteckning över jamtmålsförfattarna (Nytt!)

  DISKOGRAFI jamska
  Hen ske du kunne finn åt inspælningan mæ tekst på jamska (!)

 • Visan för barnom, översätte frå svensken


  ORDLISTOR (under arbete)

 • Liten lista med jamtska ord och översättningar

 • Några ord på jamska med ljudfiler på Yrans sida

 • Ordlista , ur 'Dä glöm fell int jamska'. /Verners sida borta (Har någon Verners länk-adress?)

 • Gammal ordlista från år 1729  ORLBOKA, ordbok över jamskan, 2001
  520 sidor, 12.797 sökord, med grammatik på jamska.
  Läs mer om "Orlboka, ordbok över jamskan"

  Första upplagan blev slutsåld inom ett år, men en ny utkom sommaren 2002.
  Den är nu också slutsåld, men en tredje, utökad upplaga finns nu i handeln.
  Boken om 1700-talsjamskan, med 8.272 uppslagsord, finns också att köpa från förlaget Jengel

  ORDSPRÅK
 • Jamtska ordspråk

  Föörst insändaran på jamska
  Startsia för insändarom på jamska 1856-1869


  Grammatik

 • jamska (påbegynnt)
 • på svenska (under arbete)


  Tentamen jamska

 • 1994
 • 1995
 • 1996


  Övrigt

 • Språksituationen i Jamtland idag, jämförbar med den i Noreg för hundra år sedan

 • Utdrag ur boken 'Dä glöm fell int jamska'. Verners sida borta (Har någon Verners adress?)

 • Dialektan i Jamtland, historia, egenheita å framtia. På jamska.

 • Föreläsningar / kurser i jamska/översättningar
  Föreningar, skolor, företag etc, som vill ha information och / eller underhålln01ing om det jamtska språket, kan avtala tid med undertecknad på telefon 070–627 61 72.
  Översättningar till svenska eller engelska utförs mot arvode enligt överenskommelse.
  E-post Bo Oscarsson


  Tebaker at Jamsk-sin

  © Bo Oscarsson

  Seinest oppdatere 06.07.2009