Tentamen jamska

Tentamen den 12 april 1995

1. Översätt till jamska:
vi ...... ni ...... er ......... glad ......... arg .........

2. Sätt in rätta formen; ein, ei, ett
...... pöjk, ...... ståårs, ...... barn
...... kaatt, ...... djur, ...... hunn

3. Fyll i rätt stavning av tje-ljudet!
Tjæringa tjaul tjötte ta tjynnom hiti tjöke mæ n tjäärr å tjäänt tjugo kroon som hu tjööft tjukklingan för.

Sätt in rätt ALTERNATIV: -tj-, -kj-, k- enligt de jamtska stavningsreglerna
... æringa ... aul ... ötte ta ... ynnom hiti ... öke mæ n ... äärr å ... äänt ... ugo kroon som hu ... ööft ... ukklingan för

4. Sätt in rätta ändelsen:
at ... Jon, at ... Brita, at katt ..., at hunn...

5. Översätt till jamska:
Hon skrev hem till far .............................................................

Kon togs av björnen ..............................................................

Jag följde henne till bussen ......................................................

6. Översätt till svenska:
Hu vårte föjan dåttmæ .............................................................

De hadd´a inga hamling om ......................................................

Gaupa klöönt fresn ................................................................


© Bo Oscarsson
2001

Tebaker te Jamsk-kursn