Tentamen jamska

Tentamen den 24 april 1996

1. Översätt till jamska:
jag ..... vi ...... ni ...... er ......... glad ......... roligt .........

Översätt till svenska:
bæta ................ gaupa ........... skjöra ............. sinnu ...........

2. Sätt in rätta formen; menn, mi, mett
...... pöjk, ...... ståårs, ...... barn, ...... laamp, ...... stol, ...... borl

3. Rätta följande mening och fyll i rätt stavning av tje-ljudet!
Om söndan tog e tjukk e tjæring tjäppen å gjekk te tjörsn.
Sätt in rätt ALTERNATIV: -tj-, -kj-, k- enligt de jamtska stavningsreglerna

Om söndan tog e ....ukk e ....æring ....äppen å gjekk te ....örsn.

4. Sätt in rätta ändelsen:
at ... Anna, at ... Jæns, at bil .... (mask.), at tåg... (neutr.)

5. Översätt till jamska:
Vi kunde köpa oss några getter och får .............................................................

Ska dom inte duga nu ..............................................................

Du kan väl sitta här i köket hos mig ......................................................

6. Översätt till svenska:
Skynn deg innan je dett ne ta stola .............................................................

De vål artut te få væ læmæ skjörn ......................................................

Je e frösn, je ha fått krimen ................................................................


Samtliga exempel under 5 och 6 är hämtade ur Berta Magnussons läsövningar

© Bo Oscarsson
2001

Tebaker te Jamsk-kursn