Läsövning på jamska

A Dordi å n Jæns

av Berta Magnusson


a Dordi: Kom hit å hjalp meg Jæns!

n Jæns: Va er e nu då Dordi.

a Dordi : Je ske sätte opp tavla je ha måle.

n Jæns: Jaha ­ du kler väggan mæett

a Dordi: Væ tyst nu ­ kom å hjalp meg!

n Jæns: Mæ ha ny tapeta ­ ske int dom dauga nu.

a Dordi: De va n krötter te kær ­ kom nu!

n Jæns: Jaha ­ de lär fell væ bäst te reis seg frå pålla då

a Dordi: Hårst ha du hammarn?

n Jæns: Hammarn? Ske du ha hammarn å ­ du tänk fell int væ folkful hella?

a Dordi: Tyst nu jormskåll ­ ta hit hammarn ­ men skynn deg innan je dett ne ta stola

A Jæns: Få si ­ joo henen e hammarn ­ varsego Dordi

a Dordi: Men spikjen då ­ ta hit n tvotåmsspik!

n Jæns: Jaha ­ de e te væ springpöjk ­ töver litte så!

a Dordi: De e tur att int man ha fjård læmæ n tökken henn såtumeis.

n Jæns: De va huskut va du Dordi prata fint at meg i dag

a Dordi: N dann spikjen e kroku ­ e du blinn?

n Jæns: De e int så gott te si ­ je vål blände ta deg Dordi ­ du e så fin som sjalveste sola!

a Dordi: Men i dag e du rakt som n tullmeis ­ ta tavla så je bell kliv ne

n Jæns: Jaa ­ oj va tong hu va n henna

a Dordi: Sätt a på golve om du int rår mæ'n ­ nu er e je som ske leit meg n spik.

n Jæns: Jaa, gjær dæ Dordi ­ du e minner nersynt du æn je

a Dordi: Hen ha je ein ­ å nu er e je som sköt meg sjalv ­ ge deg ut å skatu snön nu Jæns.

n Jæns: Jaa, Dordi! ( blistrenens går'n ut ­ å tæla för seg sjælv) De vål artut te få væ læmæ skjörn i ställe!

- SHLUT -


ORDFÖRKLARINGAR: mæett - jämt. dauga - duga, krötter - kräk (eg. kreatur), pålln - pallen, folkful - folkilsken, jormskåll - virrpanna, töver - vänta, såtumeis - sölkorv, tullmeis - tok, bell - kan (eg. orkar) skatu - skotta, blistrenens - visslande, skjöra - skata

Dativformer i texten: pålla, mæ'n, skjörn

Förklara varför orden står i dativ!

© Bo Oscarsson

Tebaker te Jamsk-kursn