Läsövning på jamska
för två personer

A Kajsa å n Pe

av Berta Magnusson


n Pe: Jaha, de e finvere du Kajsa

a Kajsa: No er'e dæ, Pe

n Pe: Å finvere var'e i går å du Kajsa

a Kajsa: No var'e dæ du Pe

n Pe: Jaa, som sagt va ja

a Kajsa: Som sagt va

n Pe: Jaa

a Kajsa: Va!

n Pe: Jaa, je tykkje om ..

a Kajsa: Va! - håkken tykkje du om Pe

n Pe: Je tykkje om kamsn å kjesfile

a Kajsa: Jaså

n Pe: Gjær du int dæ du?

a Kajsa: Joo, men

n Pe: Jaa, som sagt va

a Kajsa: Jaa, som sagt va

n Pe: Hörddu Kajsa

a Kajsa: (glad) Jaa, Pe! Va vill du?

n Pe: Joo, je vill ..., je vill ...

a Kajsa: Va vill du?,

n Pe: Je vill frååg deg Kajsa om ..

a Kajsa: Jaa .. va vill du frååg meg om?

n Pe: Je vill frååg om du vill, om du vill ...

a Kajsa: Om je vill - vadå Pe?

n Pe: Nää, de va ittnå Kajsa, je gjett gå heim

n Pe: Jaa (argt) gå du heim at'n mamma å få litte väling!

- SHLUT -


ORDFÖRKLARINGAR: finvere - fint väder, måra - i morgon, vål - blir, våål - bli, tykkje (uttal: tyttje) - tycker, håkken - vem, kams- palt, kjesfile - filbunke, gjær - gör, gjett - måste, väling - soppa, välling

© Bo Oscarsson

Tebaker te Jamsk-kursn