saxat ur artikel i ÖP Juli 1997:

En Jamtsk tegelsten i bokhyllan?

Det skall bli den största ordboken över jamskan, och den första i sitt slag. Visserligen finns sammanställningar över jamtska ord som används i olika bygder, men det här skall bli det kompletta verket.

- Språket är en bärare av kultur och identitet. Har man en ordbok över jamskan stående i bokhyllan då har man något som säger något om vem man är, säger Bo Oscarsson.

I ett arbetsrum på länsbiblioteket i Östersund arbetar han med att gå igenom de ordsamlingar som finns.
Att belägga jamtska ord så tidigt som möjligt ger möjlighet att studera språkets utveckling.
Den äldsta källan är från 1715, och är en lista gjord av en uppsalastudent, Abraham Burman. Han var 19 år när han skrev "Ordlista över Jemtskan och dess bemärkelser på svenska". Burman var född i Offerdal, men hans lista rör inte bara offerdalsmål, det är en förvånansvärt bred genomgång.

Någonstans kring 22 000 ord på jamska lär bli ordbokens omfång, och alla varianter som finns nedtecknade i landskapet Jamtland skall tas med. Ordboken syftar också till att bli ett rättesnöre för alla som skall skriva på jamska. Här lutar sig Bo Oscarsson mot den vägledning för stavning som satts samman på uppdrag av föreningen Heimbygdas språkkommitté. Det är en arbetsgrupp, som förutom av han själv, består av författaren Berta Magnusson, Krokom och språkvetaren Bodil Bergner, Ytterån.

Läs om resultatet nära fyra år senare!


To the English description of the project

Tebaker at Jamsk-sin