E mærskværdu e kværnreis

ur Jämtlands Posten 11 januari 1886
Centraljamska
Nystavad

De va huskut tila om n måra för fleir år sæn - si för i tin va folkje meir gjeren ta seg än nu - som n Fast-Ola i Baakk komme frå kværn mæ e mjöllass, som han hadd vö sta å fått möle.
Så mött'n a Ol-Ivarsa i Trettgjal, som skuull sta å mæla, mitt uttför a Ol-Mångsa i Lannsom. Som dom vårt staan å tæla uttpå veja der, så komme n Ol-Mångsa ut å baug in dom på n kask.

De va nån ting som kuun smæka dæ, tykt dom nå bå tvo, å dom fård a in å latt hästan stå uttpå veja. Når dom komme in, så satt n Ol-Mångsa drängjen senn te gå å hååll hästan deres, mæn säj så at a i tystheit te ta å bytt om skrinnom, för dom hadd så förvillande likt baka skaklom. Si n Ol-Mångsa dann, va nå lik mykje full mæ pligg som han va utrope för te væ goaktu. Sææn dom hadd kaske ifrå seg kværn- kæran henn, så bare nå evejn mæ dom at varsitt e håll.

Når n Ol-Ivarsa komme hitat kværn å skull te å bæra in säkkjan, får'n si att de va mjöle ti dom å han kuunn i all världn int förstå, hårre de kunne mælas på veja. Mæn n Fast-Ola vårt vær fast. Han vann int komma hitat bryggstubrun, förn kjæringa komme kutn å trätte på'n för han hadd vö så lääng å latt bakstran gå å väänt. "Du ske væta, je ha möle nålein fint å n henn gångjen, å då går e int så fort," sa n Fast-Ola å skirske evejn mæ n säkk ini bryggstugu.
Mæn hårre lång i nasun han vårte då han knytt opp säkkjen, å hårre mykje ovett kjæringa vräkt tu seg på'n - de förstår dæ lik bra som je.
Emellerti gatt'n nå lusk sta te kværn mæ lassan igjan. Så träffte så artut på, att han möött a Ol-Ivarsa på såmmå stelan som för på mårana - å då va gåta lösst. Mæn n Ol-Mångsa han sto heri glasan å skratte, å drängjen mæ.

Översättningar:
gjeren - morgontidig
pligg - bus
goaktu - givmild, frikostig
nålein - extra
skirske - (hårt k) släpade
glasan - (dativ av glase) fönstret
förvillande - kan avse ett kraftuttrykk; förvildande = huskut, förbaskat

Ortnamn
Baakk - Backen, Trettgjal - Trättgärde, Lannsom - Landsom

Troligen Ås-mål

© Bo Oscarsson
2001

Tebaker te Jamsk-kursn