Försök till översättning av Fader Vår. Synpunkter kan skickas per E-post: Bo Oscarsson


Fader vår på jamska
N Far Vånn

© Bo Oscarsson


Du Far, som e oppi himla!
Latt namne dett vål tæla ta oss.
Latt rike dett komma hit at oss.
Latt vilja di rå på jorln,
som oppi himla.
Gje oss matn för daga.
Förlåt oss skullan vår,
å mæ ske förlåt dom som e skyllu oss.
Narr oss int ti dumheitan,
uttan håll oss frå allht som e ont.
För rike e dett, å makta å ära i all evigheit.
Amen.

(Översätte ta a Bo Oscarsson
frå nynorsk 1998)

Version 2

N Far Vår

N Far vånn, du som e oppi himla!
Latt namne dett vål helge.
Latt rike dett komma.
Latt vilja di rå på jorln,
som oppi himla.
Gje oss matn för daga.
Förlåt oss skullan vår,
å mæ ske förlåt dom som ha skullan at oss.
Lei oss int te dumheitan,
uttan fräls oss frå allht som e ont.
För rike e dett, å makta å ära i all evigheit.
Amen.

(arkaisk version)

Mekkan far

Mekkan Far, du som e oppi himla!
Latt namne dett vål hylle.
Latt rike dett komma.
Latt vilja di rå på jorln
som oppi himla.
Gje oss vånn dag bröe dann, de mæ ta nöa behöv
Hærmes int öve dumheitan vår,
å mæ ske int hærmes öve va de annran ha gjort at oss.
Narr oss int ti dumheitan,
uttan håll oss frå allht som e illht.
För rike e dett, å makta å ära i all evigheit.
Amen.

© Bo Oscarsson

Tebaker te Jamsk-kursn