Jamska som språk

Kriterierna för ett språk är:

1) gemensamt ordförråd
2) gemensam grammatik
3) gemensam syntax


Eftersom jamskan uppfyller samtliga kriterier är den ett språk!


Förklaring till punkt 1; är man 'fejen' i Hackås så förstår man ordet även i Åre, Offerdal och Ström för att ta några exempel. Kort sagt; orden betyder lika i hela Jamtland och kan förstås oavsett var vi kommer ifrån.

Förklaring till punkt 2; till exempel substantiven har samma genus i hela Jamtland. Exempel: om 'stoln' säger man 'han' , om 'soffa' säger man 'hu' och om 'bole' säger man 'de'.
Diftongerna är ett annat exempel på gemensam grammatik, o s v

Förklaring till punkt 3: Med det menas att hur satsen är uppbyggd. Exempel: 'han tog mæ seg väska si å gjekk', som på svenska får en annan ordföljd; 'han tog med sig sin väska och gick', etc

Ett tydligare exempel är 'Johans bil vändes' som på jamska blir: Biln hans Johan vårte vänne. Här märker man att jamskan undviker både genitiv -s och passiv -s.


* Vi har flera dialekter på vårt språk, som sinsemellan är mycket olika, men som vi kan förstå om vi kan en dialekt av jamskan.

* Om jamskan betraktas som en dialekt så skulle vi ha dialekter på dialekten. Det verkar bara förvirrande och är en språklig omöjlighet.

* Eftersom vi har har punkterna 1-3 gemensamt och har olika dialekter på jamskan, samt har en gammal historia som ett eget, självständigt rike med egen lag och ett eget allting, kan vi hävda att jamskan är ett språk. Jamtland har alltså varit en nation och alla nationer har ett språk!
Ett citat från mail från Ingrid Brändemo 1999:
"I seineste nomre ta Svensk språkvård står e bl.a. att 'en dialekt är ett språk utan skriftspråk'. Ettesom jamska numera faktiskt ha e skriftspråk, takk vare språkreglom, e ju saken klar.
Hälsningan frå n
Ingri Brändemo"FAQ

E jamska e språk hell n dialekt?

Svar:
Offerdalsmåle e ein dialekt ta jamsken. Aspåsmåle e n ææn dialekt ta jamsken, o s v. Kan man då sääj att jamska e n dialekt?
Om jamska e n dialekt, då ha mæ dialektan på dialektn! De låt int klokt, å e ju orimla!

Alltså: Jamska e språke å offerdalsmåle, aspåsmåle, å ænner mål, e dialektan ta jamsken. Då vål språkbeskrivinga begriplen.

Ein sak te: De e språkleje sommo skjelne milla norska å svenska, å milla jamska å svenska! Men i föörst falle så e norska officiellt erkänne som språk, men int jamska.
De e alltså politisk gränsa som bestäm va som e språk hell dialekt. Hadd eksempelvis Norge vårte kvær i danskt styre, så skull trolavis norska ha vö betrakte som n dansk dialekt. Hadd Jamtland vö kvær e Noreg skull jamska ha vö betrakte som n norsk n dialekt. Nu e jamska officiellt n svensk n dialekt. Men ingen kan ta ifrån oss faktume att de finns dialektan ta jamsken å att jamska e namne på språkan vårtt!


Bo Oscarsson

Tebaker te Jamsksia