Kusinträffen i Huvulsviken år 2000

A Ingegerd å n Carl-Erik fekk blomman ta de anner kusinom som takk för att dom hadd ordna kusinträffen.
Frå vänster kusinan Bo Oscarsson å Ingegerd Gunnarsson, å gåbben hennes n Carl-Erik.
Fotograf: a Elsa kusin i Lule, född Kron.

Bildan frå festa år 2000

Alice, Sten, Ingvar, Svante, Rut, Ingegerd, Gulli, Elsa, Per-Oskar, Bo

Trimänningan (kusinbarnen)

Tack Ingegerd, Carl-Erik och Kristina, Anna-Karin, Margareta med respektive
som ordnade till en så trevlig fest!
Hällregnet kunde ni inte rå för, men tältet som ni hade satt upp räddade feststämningen.


Tebaker