Kusinträffen i Huvulsviken år 2000

Kusinan Bo å Ingegerd, å gåbben hennes n Carl-Erik Gunnarsson
Fotograf: a Elsa kusin i Lule.

Kik på bildan!

A Tea va mæ på teatern "Öst är öst och väst är väst och kanske mötas de två" som Östersunds teaterförening satt opp i desember. Om fredan n föörst hadd teatern premiär, å sææn spæla dom både laurdan å söndan. A Tea va mæ de yngstom som va mæ. Hen på bilda sitt a på akshlom.
Foto: Magnus Sandberg, publisere ti AUP 4/12 2000N Olov (ti röskjortn) va mæ på 'Vi i femman' å tog heim segern at Aspåsskoln 1999, både ti kvarts- å semifinaln.
Foto: Radio Jämtland


Aspås vann finaln för Jamtland å Herjedaln n 16 mars 1999.

Ett glatt gäng från Aspås klass 5: Olov Oscarsson, Dennis Jerand, Ida Berg och Linea Sunesdotter.
De gratuleras här av Leif Landin, programledare för Radio Jämtlands "Vi i femman". Nu väntar den spännande regionfinalen.
FOTO: JAN ANDERSSON

Läs här LT:s artikel från LänsfinalenStipendium för jamskan ur Camfore AB:s Kulturfond,
10 juli 1999


Norrlandsförbundets Högbergsplakett 2003 för arbetet med jamskan.,Läs här Länstidningens artikel om jamskkurs inför Yran 1999

Är jamska ett språk?,
ur Expressen 12 oktober 1999, av Jonas Sima


Tebaker