Republiken

'Republik' är ett relativt sent uppkommet, politiskt ord. Det dröjde länge innan begreppet blev allmänt känt bland folk, i synnerhet i gamla, rojalistiska kungariken som Sverige. Bland de lärde blev begreppet allmänt brukat i slutet av 1700-talet, genom franska revolutionen, och först med arbetarrörelsens framväxt under senare delen av 1800-talet blev allmänheten mer politiskt uppmärksam och medveten om begreppet republik. Därav finns av naturliga skäl inga äldre belägg för själva ordet republik, och i förbindelse med ett självständigt bondesamhälle som Jamtland kunde det inte här komma till uttryck förrän i början av 1900-talet. Omedveten om detta förhållande kan sentida forskare som Olof Holm (2000-2001) komma med den absurda tanken att Alltinget Jamtamot 'bara var en marknad', eftersom han, och givetvis ingen annan heller, finner eller kommer att finna ordet republik belagt i äldre handlingar rörande Jamtland!
Trots det finns Alltinget i Jamtland belagt i skrift, fast Holm fåfängt försöker att vederlägga dess existens!
Hur kan han ifrågasätta republiken Jamtland när etablerade historiker samtidigt erkänner Island som världens äldsta republik och vi har exakt samma källor för republiken Jamtland?

Då Jamtland, som islänningarna skrev på 1200-talet, var 'mitt emellom' d v s utan konung och styrde sig självt mellan de två konungarikena Noreg och Sverike, passar ordet 'republik' utomordentligt väl på Jamtland och motsvaras i modernt språkbruk bäst av "Republiken Jamtland".  • Republiken Jamtland forskningstips

  • Till historie-sidan

  • Tebaker at heimsin

         

    2002.05. 20