Hjerpe skans - sista kriget

Av Bo Oscarsson

År 1809

Bakgrunden till angreppet mot Jamtland och Hjerpe skans 1809 var ett hemligt avtal i Erfurt om att dela Sverige mellan Ryssland och Danmark. Delningen av Sverige skulle ske i höjd med Motala ström. Danmark ville antagligen då passa på att återta den gamla norska provinsen Jamtland innan ryssarna tog Nordsverige. Därav angreppet på Jamtland. Delningen av Sverige avvärjdes lyckligtvis tack vare bland annat Georg Adlersparre somblev ledare för revolutionen i Sverige. Revolutionen inleddes den 7 mars i Karlstad och kulminerade den 6 juni med utropande av en ny grundlag. Gustaf den IV avsattes. I denna oblodiga revolution avsattes kungen och dessutom fråntogs kungen, drottningen, tronföljaren och de övriga kungabarnen sina svenska medborgarskap och utvisades ur Sverige på livstid!

Instabiliteten i Sverige upphörde genom valet av den dansk/norske prinsen till svensk kronprins den 18 juli, men då var Hjerpe skans redan intagen. Huruvida ordern om reträtt nått fram till von Krogh innan skansen revs är oklart. I vilket fall är Von Döbelns insats för 'segen' över norrmännen osann, då norrmännen redan hade fått reträttorder från Norge när Döbeln gjorde sin 'heroiska' insats. Här kan man verkligen tala om en myt! En myt som nu odlats i snart 200 år, nu senast i I5: historia del 1, 2001.

30 juni Proclamation till jamtarna från general von Krogh.
10 Juli Dansk/norska trupperna, 1.824 man, tågar in över riksgränsen. (7 juli enligt Bromé)
13 Juli Svenskarna bemannar Hjerpe skans med 150 hälsingar och 40 artillerister. (Enligt Bromé 100 man)
15 Juli När de dansk/norska trupperna närmar sig Järpen, överger svenskarna skansen och flyr österut med överstelöjtnant Nordenadler och kapten Lindeberg i spetsen. De stannar inte förrän de når Krokom.
16 Juli Intar von Krogh med sina soldater den övergivna skansen. Norrmännen fortsätter vidare mot Mörsil och Alsen innan de får order hemifrån att åter vända.
17 Juli Von Döbeln besviken över svenskarnas flykt från Hjerpe skans.
18 Juli Väljs dansk/norske prinsen Kristian August till Sveriges tronföljare efter den avsatte och ur Sverige förvisade svenske kungen Gustaf den IV.
23 Juli Skansen i Järpen rivs ner.
24 Juli Kapten von Krogh meddelar per brev till von Döbeln att han från Norge fått order att gå hem med de norska trupperna. Med valet av en dansk/norsk prins till kronprins av Sverige fanns ingen anledning att forsätta kriget.
Von Döbeln skickar bud till norrmännen och begär att de skall komma till Bleckåsen för att skriva på ett stilleståndsavtal.
25 Juli Stilleståndsavtalet undertecknas av von Krogh och von Döbeln. (Minnesstenar finns dels vid Alsen-vägen 3 km från vägkorsningen E-14 i Mörsil och dels ytterligare ett antal kilometer längre bort vid Bleckåsen i Alsen)
29 Juli Von Krogh börjar återtåget till Norge
3 Augusti Dansk/norska trupperna tågar över gränsen till Norge. (den 2 augusti enligt Lindhé)

Kriget 1809 har rekord i fredlighet! Ingen plundring eller skottväxling förekom. De norska soldaterna betalade till och med för mat och foder och ersatte även de skador som de orsakat..

© Bo Oscarsson 2002/-09


KÄLLOR:
E Ericson, Huså. Jämten 1942
Alarik Behm, 'Ur Jämtlands Historia intill 1814', Östersund 1920
Janrik Bromé, Fornvårdaren V:2, Östersund 1934
A C Lindhé, 'Sveriges Krig 1808-1809', del 9:I, Jämten 1931, sid.226
Torbjørn Prestvik, 'Sersjant Skavhaugs saga', Trondheim 1964, sid.66
Carl Sehlin, 'Grunddragen av Jämtlands och Härjedalens Historia', Östersund 1929
Johan Kardell, 'Från Fjällbygden till Fyrisvall, Prof. Zetterströms dagboksant.' , 1886, nytryck av konsul Ragnar Ohlson 1961. Jmf sid. 89f, anger att norrmännen intog skansen den 15 juli och att de svenska trupperna inte stannade förrän de nått Frösön.

Muntliga uppgifter från Lennart Westerberg, dec 1992


Tillbaka till Hjerpe skans

Tillbaka till Historiesidan