Ur Aspås sockenkrönika 1997

År 1922 anordnade Jämtland Tidning en jämtmålstävling. Tävlingsbidragen publicerades i en bok med titeln "Ömse slag frå ömse socknom".Tredje priset vanns av Olof Frisk på Aspås-mål. Vem författaren Olof Frisk var visste inte ens n Holger, men nu har jag funnit ut att Frisk var född och uppvuxen i Lundsjön. Han var verksam som byggmästare och bosatt i Dvärsätt.
Stavningen är här anpassad efter de nya regler som fastställts. (-ck- ersätts med -kk-, x med ks, tje-ljud skrivs med kj-, mycket blir mykje, osv)
Bo Oscarsson


Når n far komme heim
Aspåsmål

Gusinn, Gusinn, nu e je sne
å toko, som je plör,
å gla å shlug å rik je e,
fast daug å fattu för!

Du mor, e panna gly, ske je
fell ha meg n riktu´n kask.
Ti säkkja dan, je mein de e
e brun e literflask.

Dæ vill fell höör, va je ha kjöfft
Du mor ske få e plågg
Du Pe, e öks, som var e öfft
vill deil ut mykjer hågg.

Du Stina, som ske læsa fram
för prästa nu i vår,
ske få e kläningstyg, så att skam,
ta siin de annran får.

A mor hu nikke tyst å stillht.
N Pe va brydd i syn
men hjarte de tånére villht
jussom e unnersjyn.

A Stina, som haadd gårdd e hår
e jamtstårs allht mæ seg
å auga blå som fjälla vår,
når kvälln å natta veg.

Hu sto å teig, men auga brann
som stjärnan om e natt,
test dom vårt mårsk, tvo tåra rann
försiktut, test dom datt.

"Du far", hu tæla, der hu stog
"nu ha mæ fått var sett.
At meg du delht te mykjy nog.
Men säj, var ha du dett?"

"Je ha ju fått ... ", n far braut a
å vårte fundersam.
Han vyst int riktut, va de va.
om iint e stor e skam.

"Je ha ju fått meg n duktu n kask,
å söpe ha je för,
å hen je ha e literflask,
å hu e int riktut tör"

Han skratte skrällht – sæn shlog´en te
at flasken, så att hu for ...
"Fast klein mot dekk, je kleinest e
n´dån mot meg, du mor."

Olof Frisk

Översättning:
Gusinn - gammal hälsningsfras, Gud signe
sne - sned; här: full
plör - plägar, brukar
daug - likgiltig, slö (författarens översättning)
fell - väl
säkkja - (läs: sättja, dativ av säcken)
plågg - scarf, huvudduk
öfft - arbetspass
mykjer - många (läs: myttjer)
læsa fram - konfirmeras
ta siin - av sina
syn - ansiktet
tånére - bultade
unnersjyn - vidunder
gårdd - gult
auga - ögon, ögonen
ahllt mæ seg - helt igenom
veg - väger
test dom datt - tills de föll
delht - delat
braut - bröt
hen - här
tör - torr
dekk - er
klein - klen; här: dum

© Bo Oscarsson

Tebaker te Aspås

  • Tebaker te Jamsk-kursn