Insjungen av Emma Härdelin, 2004

I Jamtlann

av Anna Karlsson, Bonäset

(centraljamska)


I Jamtlann, der trivs je som alle bäst
För der går'e lätt te læva
å dagan dom e föjan som n fest.
Om vårn då bjårskan sava
då blomman kom opp å gaukjen gel
å bonn vänn jorla mæ plogja
då kynnan gaul å gjettran skvel
å vill bortt på lauta i skogja.

I buom skull geitmjalka kjeses jamt
å ulla skull kales å spinnes.
Te gjæra liman va knapusamt
å stråmpan å teljan skull binnes
mæn når de lei mot kvälla å timen va sein
då gjekk kauken ut öve lauta
når butausan sto på var senn stein
å lokke heim småfi å nauta.

På myrn de va svettut å hett
å dagaman shlo mæ lia
å rakstra holl eett å raka å brett
imilla tuvom å via.
I laom sav mæ mest som n stokk
fast mya sjångle kring öra
Mæ lure in huvu ti n rokk
de va knafft man då shlapp mæ hör'a.

Om vintren va snöu å kall å lång
så gjekk e no våra te mötes
å spinnrokk å vevstol skull væ i gång
å kreka skull mjalkes å skjötes.
Å tånnbrö skull bakas å korven vål gjortt
å sänghalmen tröskes mæ shlagun
om laurdan skull vitgolve skures fortt
för sææn va're halgj ti stugun.Översättning:
föjan [faggan] - nästan
skveel - bräka (getens klagande ljud), "va er'e du skveel ti?" vad är det du jämrar dig, låter illa över [PV Enström, Marieby]
gaukjen [gukkun] - göken
lauta - trakten, betesmarken
kjeses - ystas
knapusamt [knöpesamt] - senfärdigt göra
teljan - strumpfötterna [Hammerdal]
sjångel - gnälla, pipa (om mygg)
lure - lindade in
shlagun - slaga för tröskning
Det finns vissa drag i Anna Karlssons visa som antyder att den är traderad från centraljamskan och anpassad till strömsmålet. Bland annat visar rimmen, som inte stämmer i tredje versen, 'stokk' och 'rakk' (stock och rock), att de ursprungligen kommer från centraljamskan. Samma är det med Annas rim i första versen 'gal' och 'skval', där skval är nödrim på gal, då 'skväl' är den riktiga formen i strömsmålet.
Å andra sidan finns ordet 'teljan' som bara är nedtecknat i Hammerdal och Ström, som kan tyda på att visan är ursprungligen därifrån.
I Jamtlann

(Ströms-mål)


I Jamtlann, der trivs je sôm alle bäst
För der går'e lätt te læva
å dagan dom e fagan sôm n fest.
ôm vårn då björskan sava
då blomman kom opp å gukkun gal
å bonn vänn jorla mæ plogja
då kynnan gaul å gjettran skväl
å vill bortt på lauta i skogja.

I buom skull geitmjalka kjeses jamt
å ulla skull kales å spinnes.
Ti gjæra liman va knöpesamt
å strômpan å teljan skull binnes
mæn när de lei mot kvälla å timen va sein
då gjekk kauken ut öve lauta
när butausan sto på var senn stein
å lokke heim småfi å nauta.

På myrn de va svettet å heitt
å dagaman shlo mæ lia
å rakstra holl eett å raka å breitt
imilla tuvom å via.
I lôdun söv mæ mest sôm n stokk
fast mya sjångle kring öra
Mæ lure in huvu ti n rakk
de va knafft man då shlapp mæ hör'a.

Ôm vintren va snöu å kall å lång
sô gjekk e no våra te mötes
å spinnrakk å vevstol skull væ i gång
å kreka skull mjalkes å skjötes.
Å tônnbrö skull bakas å kôrven vål gjortt
å sänghalmen tröskes mæ shlôgen
ôm lördan skull vitgôlve skures fortt
för sææn va e halgj ti stôgen.

Anna Karlsson född i Bonäset (Flata?)

Textbearbetning
Bo 2004


© Bo Oscarsson

Tebaker te Jamsk-kursn

Tebaker te Jamsk-sia