Läsanvisning

för de nya stavningsreglerna för jamskan
av Bo Oscarsson

De nya stavningsreglerna, fastställda av Heimbygdas språkkommitté, innehåller en del nyheter som i förstone kan verka främmande. Därför presenteras här några anvisningar hur vissa bokstavskombinationer ska utläsas.

k- utläses som tje-ljud bara när det följs av i, y eller ä, samt diftongerna ei och öy

kj- utläses alltid som tje-ljud framför övriga vokaler

tj- används bara för ord där motsvarighet finns i de andra nordiska språken

kkj- utläses som ttj-. Exempelvis ord som bäkkjen uttalas: bättchen

-ks- utläses som x, till exempel: vaksn (vuxen). (Konsonanterna x, c, q, w och z är uteslutna ur det jamtska alfabetet, men de får givetvis användas i främmande ord och egennamn)

kk motsvarar svenskans ck. Därav följer att exempelvis backen stavas bakken

g- utläses som j bara när g följs av vokalerna i, y eller ä, samt diftongerna ei och öy

gj- utläses alltid som j-ljud framför övriga vokaler

dj-, hj- och lj- utläses alltid som j-ljud

j- används bara för ord där motsvarighet finns i de andra nordiska språken

ggj- utläses som ddj-, exempel väggjen utläses 'väddjen'

o utläses som å endast i de fall där svenska och/eller norska stavar å-ljudet med o, exempelvis rokk, stokk, bokk, klokka, tolv, etc, (rock, stock, bock, klocka, tolv) eller där det i jamskan finns gammal hävd, t ex hottu

rl- utläses som tjockt l, i slutet på ord eller stavelse, t ex jorl, borl

sk- utläses som sje-ljud bara när det följs av i, y eller ä, samt före diftongerna ei och öy

skj- utläses alltid som sje-ljud framför övriga vokaler

shl- utläses som tonlöst l i början på ord, t ex shleip

-llht utläses som tonlöst l med t, t ex allht, kallht
(Observera att h:et är placerat efter l! Anledningen är lexigrafisk, eftersom de olika formerna av samma ord i en databas annars placeras på helt olika ställen. Jämför orden kall och kallht. Med -h före l skulle 'kahllt' sorteras före alla ord som börjar på kaj-, kak-, medan 'kall' skulle sorteras efter dem)


© Bo Oscarsson

–> Tebaker te Jamsk-kursn

Tebaker te jamsk-sia

Stavningsregler för jamskan