Rosa Arbman

Jamtmålsförfattaren Rosa Arbman var född i prästgården i Sunne 1861. Hon utkom 1891 med sin första bok på jamska "Litte för ro skull". Den följdes år 1892 med "Trö och allvåru". Båda böckerna blev populära och utkom i nytryck 1910 respektive 1911. De innehåller "dialoger, verser och kortare berättelser ur den populära signaturen "Mor Dordis" repertoar", som Tannér uttryckte det.

Rosa Arbman utgav ett par romaner, som till exempel "Troll-Anna i Bäckmon" 1905 och "Kapten Silferbrand och andra berättelser" 1914. Den senare har lokalhistorisk anknytning.

Rosa Arbman har sin givna plats bland jämtmålsförfattarna, men tyvärr utarbetade hon aldrig någon ordlista över jamskan, inte ens en ordlista till sina jamtmålsböcker.

Rosa Arbman avled i Sundsvall den 27 februari 1919.

Bo Oscarsson

Läs ett av hennes första alster på jamska, publicerat i Jämtlandsposten 1885, 'Te byytt klea'.

Källor:
Kring press och parnass, av Per Nilsson Tannér, 1933
Jämten 1919, 1933Till listan jamtmålsförfattare.

  • Till berömda jamtar

  • Tebaker te Jamsk-kursn

    © Bo Oscarsson
    2001.10.04