Litteratur på jamska
© Bo Oscarsson

JAMTMÅLSFÖRFATTARNA


Kronologisk ordning, efter första publiceringsår:


Erik "Äcke" Olsson, Mörsil, Gott humör 1888
Rosa Arbman, Sunne, Trö å allvåru, 1891
Anders Backman Jämte, Myssjö, Jämtmålsberättelser, 1892
P.V Enström, Marieby, Genom glasöugbågan, 1894
Erik Folkwar, Mörsil, Rim å Reson, 1918
Johan B Alsing, Alsen, På féstigom, 1937
Ingeborg Hansson, Häggenås, Hälda ta våndera, 1944
John G Larsson, Näs, Ömse funderingan på jamska, 1972
Berta Magnusson, Föllinge, Jamtblomman 1975
Ola Gerhardt Henriksson, Lit, Jämtkluringar, 1978
Elsa Wallén, Oviken, Blaurakster, 1982
Elsa Göransson, Bällsta, E gammaldags e åur, 1987
Gunnar Magnusson, Hackås, Je minns frå Hakås 1992
Stefan Lundin, Hammerdal, Bortu tömmerhåggarauge 1993
Persson, Lars, Föllinge, Krusa 2000

JAMTMÅLSFÖRFATTARNA
i bokstavsordning med samtliga titlar:


Alsing, Joh. B, Alsen. På féstigom 1937, 1939 utökad uppl.
Arbman, Rosa [1], Sunne, Trö å allvåru 1891, Litte för ro skull 1910
Backman, Anders [2] , Myssjö, Jämtmålsberättelser 1892
Enström, P.V [3] , Marieby, Genom glasöugbågan 1894
Folkwar, Erik, Mörsil, Rim å Reson 1918, E litta artu bok 1920
Göransson, Elsa, Bällsta, E gammaldags e åur 1987
Hansson, Ingeborg, Häggenås, Hälda ta våndera 1944, Knutan å Äfsinga 1957
Henriksson, Ola Gerhardt, Lit, Jämtkluringar 1978, Nya Jämtkluringar 1981, Olas jamtskola 1991
Larsson, John G, Näs, Ömse funderingan på jamska 1972, 1975 utökad uppl., Hälg å örsche 1981
Lundin, Stefan, Bortu tömmerhåggarauge 1993
Magnusson, Berta, Jamtblomman 1975, 1980 utökad uppl, Jamtsångan 1980, Gaupa 1991, Gaupa Tvo 2000
Magnusson, Gunnar, Hackås, Je minns frå Hakås 1992
Persson, Lars, Föllinge, Krusa 2000
Olsson, Erik "Äcke", Mörsil, Gott humör 1888 -1898, (nya uppl. 1922, 1964)
Wallén, Elsa, Oviken, Blaurakster 1982, E strime ta sol 1988, Nu fer löuve 1991

Övrig litteratur, med inslag av jamska
(ofullständig lista)
Kronologisk ordning efter publiceringsår:


Ömse slag frå ömse socknom, Jämtlands Tidnings jämtmålspristävlan, 1922
Gustaf Rydstedt, Brunflo, 1922
Erik Folkwar, Mörsil, En bondes visor 1929 (5 dikter)
Per Anjegård, Alsen,Vretbyn och världen, 1947 (11 dikter)
Gustav Ljungberg, Brunflo, Opp mæ homöre 1958
Per Anjegård, Alsen,Vretbyn och världen, 1959 (4 dikter)
Elsa Christina Ek, Alsen, På marken och i Världen 1980 (7 dikter o 2 bibeltexter)
Kicki Elf, Hallen, Kicki Elf's liv och diktning 1984 (9 dikter o visor)
Berta Magnusson, Föllinge, Snusdosan 1986
Ingrid Lejdstrand/Margit Lundqvist, Strömsund, Guckusko och björkvedsdoft, 1987
Nils Eliasson, Föllinge, Arbetardikter 1989, Leit Heeim
Inger Gustafsson, Lit, översättn. av Rut 'Puck' Olssons bok Fresn at a momma 1992
Elsa Wallén, Oviken, Blaurakster, Litte ta våndera 1993
Stig A Nilsson, Lit, Lyra utan strängar, 1995 (3 dikter)

[1] sign. Mor Dårdi
[2] sign. Anders Jämte
[3] sign. Pelle Gapatrast

Andra, opublicerade men betydelsefulla författare på jamska
(ofullständig lista)

O A Ågren, Aspås, Mæn je va e litta taus 1890

Alan Kristensson, Oviken, dikter från 1930-talet och framåt

© Bo Oscarsson
2003
uppdaterad 060519


Tveksam litt
Per Nilsson-Tannér, (1948) Jämthistorier (mest försvenskade)


Jamtsk Discografi
Hjälp till att fylla i discografin! Skicka mig titlar på grammofonskivor, kassetter och CD!

Tebaker te Jamsk-kursn