Läsövning på jamska
för två personer

Frosken

av Kerstin Kej Dahlroth
(omsatt till centraljamska av Bo Oscarsson)
nystavad


Personan: n Jæns å n Aksel, tvo sefärlein jamtgåbba. Kanskje e dom uut på ærsjakt.

N Aksel: Va va de danne?

N Jæns: Ja, var'e int n frosk?

N Aksel: Jo, de var'e.

N Aksel: Sögjönom sa et dom tökkerdann.

N Jæns: Hauva sa omansamt!

N Aksel: Ja je skull då aller bell æta opp n tökkendann ein hell. Int om je sa fekk hunnre kroon!

N Jæns: Ja men veit. Om je fekk hunnre kroon sa tro je att je bau te lell!

N Aksel (fåång n frosk): Ha du sagt e sa. Hunnre kroon kontant får du om du fol ti deg n henn som han e.
(N Jæns et opp frosken mæ hemsk kval.)

N Aksel: De såg ut huskut de danne. Hen ha du pæningan nu da. De går nå int sääj æne än att dom va vælförtjännt.

N Aksel: Hunnre kroon ja. De va nå litte dæ lell! - - - Om je å beell få ti meg n frosk, va skull je få då da?

N Jæns: Ja, du gatt nå få tebaker hunnringen då. - - - Sir du, dan ha du ein!

N Aksel: Ja hunnta spratte int e opp ein danen. (tar frosken) Men jömmer, de käntes gruvsamt de henne.

(N Jæns tar fram hundringen å håll opp¹en frammaför a Aksel.)
N Jæns: Glåm på n henn du, sa klar du ne nog.

N Aksel (svålj å svålj): Fy vale, tökka styggheit!

N Aksel: Köyes du, du å?

N Jæns: Ja, de e som om de vill vålv om innanett.

N Jæns: Kom te mæ gjorl de henne då?

N Aksel: Ja säj dæ.

N Jæns: Ittnå tjännt mæ på e nån ta oss hell.

N Aksel: Man ske nå nagu tröy för seg mæ.

N Jæns: Jaa , men fy farsken ...

(Dom går.)

- SHLUT -


ORDFÖRKLARINGAR: frosken - grodan, sefärlein - saktmodig, ærsjakt - älgjakt, de danne - det där, bell, beell - orka, sögjönom - söderut, tökkerdann - sådana , lell - (en ordfyllnad), bau te - bjöd till, fol ti - vräka i, huskut - hemskt, glåm - se, glo, köyes - kväljs, tröy för seg - roa sig

© Bo Oscarsson

oviksmål

Tebaker te Jamsk-kursn