Läsövning på jamska
för två personer

Frosken

av Kerstin Kej Dahlroth
(oviksmål)
nystavad


Personan: n Jöns å n Axel, tvo sefärlein jamtgåbba. Kanskje e dom ute på ælgjakt.

N Axel: Vått va de danne?

N Jöns: Ja, var'e int n frosk?

N Axel: Jo, de var'e.

N Axel: Sögjönom sa et dom tokkerdann.

N Jöns: Huvva sa omånnsamt!

N Axel: Ja je skull då aller belle æta opp n tokkendann ein hell. Int om je sa finge hunnre kronor

N Jöns: Ja men veit. Om je finge hunnre kronor sa tro je att je bau te lell!

N Axel (fång n frosk): Ha du sagt e sa. Hunnre kronor kontant fåur du om du fol ti deg n henn som han e.
(N Jöns et opp frosken mæ hemsk kval.)

N Axel: De såug ut huskut de danne. Hen ha du pæningan nu da. De gåur nu int säje anne än att dom va velförtjännt.

N Axel: Hunnre kronor ja. De va nu litte dæ lell! - - - Om je å bellhte fåu ti meg n frosk, vått skull je fåu dåu da?

N Jöns: Ja, du gatt nu fåu tebaker hunnringen da. - - - Sir du, dan ha du ein!

N Axel: Ja hunnta spratte int e opp ein danan. (tar frosken) Men jömmer, de käntes gruvensamt dehenne.
(N Jöns tar fram hunnringen å håll opp¹en frammaför a Axel.)

N Jöns: Glåum påu n henn du, sa klar du ne nog.

N Axel (sväljer å sväljer): Fy våle, tokke styggheit!

N Axel: Köyes du, du å?

N Jöns: Ja, de e som om de vill vålv om innanette.

N Jöns: Våfför gjorl mæ dehenne då?

N Axel: Ja, säj dæ.

N Jöns: Ittna tjännt mæ påu e nån ta oss hell.

N Axel: Man ske nu någa tröy för seg mæ.

N Jöns: Jaa, men fy farsken ...

(Dom gåur)

- SHLUT -


ORDFÖRKLARINGAR: frosken - grodan, sefärlein - saktmodig, belle, bellhte - orka, orkade, sögjönom - söderut, tokkerdann - sådana , bau te - bjöd till, fol ti - vräka i, glåum - se, glo, köyes - kväljs, tröy för seg - roa sig

Inga dativformer i texten. Däremot förekommer den typiska, sydvästjamtska diftongen på å: såug, fåur, gåur, dåu m. fl. [såg, får, går, då]

© Bo Oscarsson

centraljamska

Tebaker te Jamsk-kursn