Tredje sigille at jamtom
Jamtlands tredje sigill
The third, 17th century seal of Jamtland

JAMSKA:
Sigille at jamtom som mæ fekk ta danske konga år 1635.
Tvo villdjur gjer seg på ælgjen, som e Jamtland. Villdjura, vargen å örn, hell falken, symboliser svenske å dansk/norske kongen, som båå angrip oss. Tekst: "SIGILLUM IEMTELANDIÆ ANNO 1635".
Sigillet ha vårte nöte sææn 1635, å vål än idag nöte ta svenskom fast de e danskt!

SVENSKA:
Sigillet från 1635 visar en älg attackerad av två rovdjur; en varg och en örn. Rovdjuren symboliserar Sverige och Danmark/Norge, älgen självklart Jamtland. Text: "SIGILLUM IEMTELANDIÆ ANNO 1635".
Sigillet har använts från 1635 till nu, dock något modifierat. Det roliga är att detta ursprungligen danska sigill används av svenske kungens företrädare landshövdingen som en svensk, regional symbol på Länsstyrelsen.

ENGLISH:
The seal, from the 17th century, shows two beasts of prey attacking an elk (moose), the symbol of Jamtland. The beasts are a wolf and an eagle, symbolizing the Swedish and the Danish/Norwegian kings. Text: "SIGILLUM IEMTELANDIÆ ANNO 1635".
The seal has been used since the year 1635, and is still in use today by Swedish authorities, even though it is a Danish seal.

© Bo Oscarsson
2002

Tebaker te sigillsia

Länk te anner sigille

Tebaker, Tillbaka,

Link to the site in English

Back to Swedish attacks in Jamtland [English]