Anders Backman

Jamtmålsförfattaren Anders Backman var född i Önsta, Oviken den 22 juni 1858. Han utbildade sig till lärare, fick tjänst i Myssjö 1875 och bosatte sig i Kövra.
När han ett tiotal år senare anslöt sig till baptistförsamlingen, blev han fråntagen sin tjänst som lärare. Följden blev att han engagerade sig på heltid som predikant. Samtidigt började han att skriva och utgav ett flertal böcker, bland annat en liten bok på jamska "Jämtmålsberättelser" 1892, under pseudonymen Anders Jämte.

Tillsammans med en annan jamtmålsförfattare, Erik "Äcke" Olsson, startade han årsskriften Jämten 1906. Den blev en succé och utkommer ännu. År 1919 överlämnade Backman sin egenhändigt skrivna ordlista över myssjömålet till Carolina Rediviva i Uppsala, innehållande 453 ord med översättningar. Ordlistan finns nu i en databas som ingår i projektet Ordbok över jamskan, varav ett urval av orden finns tryckta i "Orlboka, ordbok över jamskan" 2001.

Anders Backman avled i sitt hem i Kövra den 15 december 1922.

Bo Oscarsson

Källor: Jämten 1923 och 1956Till listan jamtmålsförfattare.


  • Tillbaka till Äcke

  • Tebaker te Jamsk-kursn

    © Bo Oscarsson
    2002.05.20