Erik Äcke Olsson

Jamtmålsförfattaren Erik "Äcke" Olsson var född i Ocke, Mörsil den 18 februari 1860. Han utbildade sig till lärare i Härnösand och fick tjänst i Mattmar 1884.
År 1885 skrev Äcke sin första kända berättelse på jamska för den då nystartade Jämtlandsposten. Redaktören Johan Saxon Lindström hade efterlyst bidrag på folkmålet och Erik Olsson under signaturen 'Äkkä' hörsammade efterfrågan och skickade in sitt första bidrag på jamska; 'Tomtn opp mæ Storbufållan' publicerat onsdagen den 9 december 1885.[1]

Uppmuntrad av Johan Saxon Lindström utgav han första boken på jamska "Gott Humör" 1888. Den följdes av Gott Humör 2 - 6. Sista delen utkom 1899.
Häftena var utsålda redan i början av 1900-talet och Äcke arbetade med att utge dem i samlad form, men döden kom före. Efterfrågan var stor och hans brorson Olof Fredriksson tog tag i utgivningen och den kom ut i två delar 1922 och 1924. Utgåvan 1922 omfattar häftena 1 - 6 av Gott Humör, medan utgåvan 1924 omfattar av Äcke senare skrivet material, bland annat dikterna "Jamtn" och "E Jamtlandstaus".
Även de utgåvorna såldes slut och del 1 trycktes i en andra upplaga 1936. År 1964 var det åter dags att trycka upp dem. Då var det bokhandlaren Ragnar Ohlson som utgav de två delarna i en samlad volym på Wisénska Bokhandelns förlag. Av det förstår man att Äckes storhet som jämtmålsförfattare är odiskutabel. Han är vår främste skald på vårt språk.

Äcke skildrade också sin hembygds historia i boken 'Mörsils sockenkrönika' som utkom 1905.

En stor men ofta bortglömd insats som Äcke gjorde var att dokumentera den jämtländska folkmusiken. Inte mindre än 400 melodier nedtecknade Äcke. Här hade han hjälp av Nils Andersson i Lund. Resultatet blev en bok om folkmusiken.

Tillsammans med en annan jamtmålsförfattare, Anders Backman 'Jämte' i Kövra, startade han årsskriften Jämten 1906. Den blev en stor framgång och utges ännu. Antagligen genom kontakterna med Anders Backman, beslutade sig Äcke 1909 för att ta lärartjänsten i Myssjö och flyttade från Mattmar. Han bosatte sig i Kövra, samma by som Backman. Det underlättade givetvis arbetet med Jämten.

Erik "Äcke" Olsson dog av hjärtfel i sitt hem i Kövra den 30 juni 1916. Han blev 56 år. Hans gravsten står på kyrkogården i Myssjö.Äckes gravsten i Myssjö

Bo Oscarsson

[1] Originalartikelns rubrik "Hôrre Ôcken skaut ihæl 'tömt'n' hämæ Storbufållan". Artikeln utgavs i fjärde häftet av Gott Humör.

Källor:
Jämten 1916
Gott Humör, nyutgåva 1922, 1936, förord av Erik Folkwar
Thyra Bylin: Erik Olsson-Äcke 1956.

Läs några av hans dikter Håttn, I Vinterkväll och N riktun Bonn, samt N GovännTill listan jamtmålsförfattare.

  • Tillbaka till berömda jamtar

  • Tebaker te Jamsk-kursn

    © Bo Oscarsson
    2006.01.31