Per Vilhelm Enström

Jamtmålsförfattaren P V Enström var född i Marieby den 16 mars 1875. Han utkom 1894 med sin första och enda bok på jamska "Gönom Glasöugbågan". Det var ett litet häfte med "en samling visor" som Tannér uttryckte det. Dock fortsatte Enström att skriva historier och berättelser på jamska. Tyvärr blev de flesta aldrig publicerade, men de finns bevarade och förvaltas av Kjell Stjernefelt i Brunflo.

Från år 1928 och framåt utgav han ett flertal böcker med lokalhistoriskt och folkloristiskt innehåll, som till exempel "Före järnvägen" och "Ett år i Gråbacka".

År 1941 överlämnade Enström sin maskinskrivna ordlista över mariebymålet till Jämtlands läns museum, innehållande cirka 6.000 ord med översättningar. Ordlistan finns nu i en av databaserna som ingår i projektet Ordbok över jamskan.

P V Enström avled i sitt hem i Marieby den 14 juli 1943.

Bo Oscarsson
Källor:
Kring press och parnass, av Tannér, 1933
Fornvårdaren VIII:1
Jämten 1943


Läs några av hans dikter.Till listan jamtmålsförfattare.

  • Tillbaka till berömda jamtar

  • Tebaker te Jamsk-kursn

    © Bo Oscarsson
    2001.10.04