Jamtlandssången
Text: P G Norman/Bo Oscarsson 1983
Musik: Trad.

Mæ går på stigom
å leit oss opp öve bakkan,
bort milla åkrom, opp hitat vållom,
der bjällan pingel skvällht
i jænsmässti.

Mæ sir frå höjdom
bort mot åsom,
der kjörsan står milla gålom
bort ditat fjällom vår
der Skuta står
så gnistrenes vit.

:/:
Fejen så sjong mæ att‚
JAMTLANN DE E LANNE VÅRT!
i tusen år ha mæ hadd'e,
håll'e därför hårt.
Ler ta den friheit
som fedran ein gång at oss ga!
Hen ske mæ læva å minnes allht,
som fedran oss sa!
:/:

Översättning
mæ – vi
bjällan – skällorna
pingel – klingar
vållom –'vallarna', fäbodarna
skvällht –'ekofyllt'
jænsmässti – midsommartid
kjörsan - kyrkorna
Skuta - Åreskutan
fejen - glad, glada
fedran - fäderna
hen - här

Ändelsen -om i orden stigom,åkrom, vållom, etc är dativformen i pluralis (stigarna, åkrarna, vallarna). Här är det de dativstyrande prepositionerna: på, milla, hitat, frå, mot, milla och ditat, som ger dativformerna.


© Bo Oscarsson

  • Äldre nätversion av Jamtlands Nationalsång


    Tebaker te jamsk-sia

    Tebaker te Jamsk-kursn