Anner sigille at jamtom
Jamtlands andra sigill
The second, 16th century seal of Jamtland

JAMSKA:
Sigille at jamtom som mæ fekk ta danske konga år 1575.
Beskriving: tvo Olovs-öks ti n sköldn. Tekst: "IEMPTELANDS INDSEGEL 75".
Sigillet vårte nöte frå 1575 te 1614, då kongen i Danmark tog ta jamtom sigillet eett okkupation svenskan gjoorl ta Jamtland 1611- 13.

SVENSKA:
Sigillet, från 1575, som visar en sköld med två norska Olovs-yxor. Text: "IEMPTELANDS INDSEGEL 75".
Sigillet användes från 1575 till 1614, då danske kungen fråntog jamtarna sigillet efter den svenska ockupationen av Jamtland 1611- 13.

ENGLISH:
The seal, from the 16th century, shows a shield with two axes, the symbol of the Norwegian King Olav the Saint. Text: "IEMPTELANDS INDSEGEL 75".
The seal was used from 1575 to 1614 when the Danish king abolished the seal after the Swedish occupation of Jamtland 1611-13.

© Bo Oscarsson
2002

Tebaker te sigillsia

Länk te tredje sigille

Tebaker, Tillbaka,

Link to the site in English

Back to Swedish attacks in Jamtland [English]