In English please!

Jamtlands språk och historia

Heimsia at a Bo Oscarsson
n henn sia e föjan gåle!
Sesån kan du nå meg:
Adress:Regementsgatan 1, 831 41 Östersund
Tel.nr. mobiltelefon:070–627 61 72
E-postadress:bo.oscarsson@telia.com
 
Brf Träffens hemsida

 
"Det folk som glömt sin historia har ingen framtid"
( Henrik Wergeland )

Jamtarnas historia är både spännande och tragisk.
Från vikingatidens självstyrande republik till 1500- och 1600-talens stridsäpple mellan de svenska och dansk/norska kungarikena. Inte mindre än tretton gånger kastades Jamtland mellan dem, under åren 1563 - 1677.
Svenskarna vann Jamtland och började förtrycka den norsksinnade befolkningen. Det jamtska språket förbjöds men har trots det bevarats till i dag. Många jamtar tvingades också fly.

"Språket är den viktigaste kulturbäraren"

Söker du släktingar från Jamtland? Prova den här länksidan! (some links in English)


Seinest ännre 26 februari MMXV
N henn sia ha ligge uut sææn n fjaal juli MCMXCVII.

Les om sigille hen:
(jamska, svenska, English)


Mina sidor finns dels på min egen domän bo-oscarsson.org och dels på jamtamot.org