Radio Jämtland - På reine jamska

På grund av Radio Jämtlands ändring av programtablån 2003 Mats Hurtig lämnade efter åtta år programledarskapet för programmet På reine jamska. Ny programledare blev den gamle 'radioräven' Åke Jonsson och efter 2008 Leif Landin. Sedan 2003 gav vi tävlingsorden direkt i programmet och lyssnarna fick kasta sig på luren och svara direkt under programtiden. Radio Jämtland valde, trots lyssnarnas och mina protester, att lägga ner programmet 2011 – efter 17 års direktsändningar. Programtiden var alltid torsdagar 10.30 - 11.00.

Frågor om ord, kommentarer, eller andra synpunkter på vårt språk kan fortfarande sändas till mig: Regementsgatan 1, 831 41 Östersund eller alternativt bo.oscarsson@telia.com.

Bo Oscarsson

ORLBOKA, ordbok över jamskan
kan du kjööp frå förlagan Jengel

ORLBOKA ha vårte sæld i öve fyyr tusn eksemplar sæn n 30 mars 2001


Vill du ha n stutt n adress te jamska, skriv: bo-oscarsson.org/jamska.html


Kolla tävlingsorden hos vår granne, trønderska lokalradion i Trondheim! Många ord är exakt lika jamskan!

Tebaker te jamsk-sia
Till Jamsk-kurs
Till Radio Jämtlands sida: På reine jamska

Stavningsregler för jamskan
Läsanvisningar för den nya stavningen av jamskan

Tidigare tävlingsord:

24 januari 2002
laussnön (laus-snön) - lös-snön, pudersnön
snöurn (snö-urn) - snöyran, yrsnön
snöfennan - snödrivorna

Vinnare:
Exempel:

17 januari 2002
flusku - okammad, rufsig
snauvklyfft, snauklöfft - kortklippt, snaggad
örstolan - öronen

Vinnare: Ingeborg Karlin, Brunflo
Exempel: "Nu ha je snauvklyfft meg å shläpp væ flusku länger, å så komme örstolan fram."
Gunnar Geira, Tossberg, Trångsviken

10 januari 2002
glytt - varmt (eg. ljummet)
seder - senare
spæka på - frysa på / till

Vinnare: Viv Ann Nenonen, Överammer
Exempel: "De e glytt hen inmæ spissa. Seder i afta når je ske gå ut å stiill kynnan, lär e nog ha spæka på."
Ingrid Larsson, Kälabacken, Rödön

Tävlingsorden år 2001

29 november 2001
musbrænnt - känslig för värme (vanligen fingertopparna)
sveei - bränna
julkrusa - julkakorna

Vinnare: Ingrid Hellman, Hede
Exempel: "Du får int væ musbrænnt, för då kan du sveei julkrusa."
Ingeborg Jönsson, Hackås

22 november 2001
tjærske - tuggade (på något segt)
shlækapikkebrö - mjukt tunnbröd
måssmare - messmöret

Vinnare: Gunnar Geira, Tossberg, Trångsviken
Exempel: "De e artut å tjæærsk shlækapikkebrö, uttom ein gång då je beit meg i shlappra å fekk måssmare nedi hærsn."
Ingrid Larsson, Backen Rödön

15 november 2001
hærdda - hälften
ku - ko, kossa
geit - get, äv. bak-kälke på timmersläp för hästar

Vinnare: Sten Fahlvik, Hackås
Exempel: "Ske're vål go n ost, ske're væ hærdda ku å hærdda geit"
Sven Karlsson, Hackås

8 november 2001
dittn - dit (just dit)
datt'n - föll den
knærtn - lillklimpen, äv. liten pojke

Vinnare: Maggie Andersson, Pilgrimstad
Exempel: "Dittn datt'n, sværa knærtn, når a mor hans untress hårst finknuppen hadd tege vejn"
Stig A Nilsson, Östersund

1 november 2001
henen - här (just här)
nunen - nu (just nu)
sånen - så här (på det här viset )

Vinnare: Kerstin Westh, Ås
Exempel: "Henen eré sånen nunen
Nunen eré sånen henen
Sånen eré henen nunen"

Kerstin Westh, Ås

25 oktober 2001
spæka - frysa till
jæma, æma (i sydvästjamskan) - bilda tunn ishinna (ex, de ha jæma ti byttn = det har bildats en ishinna i byttan)
shlefft - halkigt

Vinnare: Stig A Nilsson Östersund
Exempel: "I natt har'e spæka på, så nu er'e shlefft te gå. Nu får je shluut å bada ti sjöa, för de ha jæma inmæ lænn. "
Ingeborg Jönsson, Hackås

18 oktober 2001
råmpa - svansen
fresn - hankatten
jælme - jamade, (äv. skrek)

Vinnare: Karl Erik Eriksson. Strömsund
Exempel: "Fresn jælme, skull ut å fri,
klämt råmpa heri dörn, å då latt'n bli. "

Britt Carlssen, Frösön

11 oktober 2001
kams - palt
storbödn - trögbjuden, (lite stor på sig)
magahov - mättnadskänsla (ittnå magahov = äter synbarligen obegränsat, utan att visa någon begränsning vare sig lekamligt eller socialt)

Vinnare: Elsa Andersson, Gäddede
Exempel: "Je e int så storbödn då je får kamsn, men je vill ha måssmare åtat, å då ha je ittnå magahov. "
Olle Olsson, Norderön

4 oktober 2001
snaru - snuvig, snorig
krimen - snuvan, förkylningen
klavasutta - påssjukan (av klava = halvrund stock och sutta = sjukdom. Man ser ut som om man har applicerat två halvor under hakan)

Vinnare: Anitha Olofsson, Järpen
Exempel: "På arbeitan mett er'e måång som e snaru å ha krimen. Hauva, tocke elände. Dom e hås, å n deil sir ut som dom ha klavasutta. "
Karin Eriksson, Brattland

27 september 2001
skrupp - skal, hölje
mösam - jobbig. besvärlig
flöt - snabb

Vinnare: Kerstin Svangård, Landvetter
Exempel: "N Jonas va mösam n krumelur, n rektu'n möpinn. Å de berodd på att va än han skull gjæra sa arbeiten liksomåtabak. "
Stig A Nilsson

20 september 2001
ovatong - hög tyngdpunkt
shlæku - sladdrig, glapp
shlærvu - trasig

Vinnare: Ruth Netteltorp, Järpen
Exempel: "Hu e så feit å shlæku å oatong, å klea hennes bruk væ shlærvu. "
Ingrid Larsson, Krokom

13 september 2001
vasslokan - vattenpölarna
skuurs, skurse - forsa, stänka
uttarokken - överrocken

Vinnare: Elvira Bohman, Reveljgränd
Exempel: "Je sykkle gjönom vasslokan sa vatnne skurse å blött ne uttarokken "
Sven Karlsson, Näcksta Hackås

6 september 2001
ærsoks - älgtjur
börsa - bössa
prikkstö - träffsäker

Vinnare: Gustaf Bergman, Bispgården
Exempel: "Te få skjuut n stor n ærsoks e fell va vårenda ærsjegar drööm om. Men man gjett væ prikkstö mæ börsn. "
Stig A Nilsson

30 augusti 2001
lauve - lövet
gårdd, gurdd - gult
skodda - dimma

Vinnare: Kerstin Söderberg, Ytterocke, Mattmar
Exempel: "Je tror de e hæstn som ha kymy, lauve ta på vål gårdd å skådda kom välhtrenes fram öve lägdan om männan, ja hælve dagan iblænt. Hauva, de känns kruskut, men de e bære fem måne te de ljösn! "
Kerstin Söderberg, Ytterocke

23 augusti 2001
sånk ihop - samla ihop äv. sjönk ihop
berflukkar - bärplockare
lyngbera, lingbera - lingonen

Vinnare: Ann-Christin Fröberg, Östersund
Exempel: "Om man gje seg ut på e kalhygg i mitta ta september, kan'en få si n berflukkar som håll på å sånk ihop lingbera "
Stig A Nilsson, Stan

14 juni 2001
tjukkmjalka - långfilen
saduvarmen, sådåvarmen - den fuktiga värmen
åte, åute - insekterna /vanligen de som bits/

7 juni 2001
jææns - smycka, pryda med blommor, björkris och björkar
lauvmatt - lövmatta av björkris, ihopbunden till en torkmatta framför entrén
Jænsmäss - Midsommarhelgen 23 - 24 juni, 'jænsmässaftan' midsommarafton

Vinnare: Ingrid Larsson, Backen Rödön

Exempel: "Te Jænsmäss gjær mæ e lauvmatt å lägg framma brun, å så jæns mæ överallht mæ blommom. På nyskure e utedass strö mæ lauve som mæ ha rapa ta aspom - de vål så finnt på golvan. Då vål e halgja!"
Elsa i Bällsta

31 maj 2001
perlanne - potatisåkern
fröperan - utsädespotatisen
perarln - potatiskuparen, årdern

Vinnare: Gunvor Sundelin Håsjö

Exempel: "För å få nå perer gatt man ta in fröperan i ti, för å få nå på perlannan, å så gatt man dra perarln för å få te sfåran så dom vårte rak å fin."
Elvira Bohman Reveljgränd

17 maj 2001
momma - mormor
plågge - huckle, klut, huvudduk
krusa - småkakorna

Vinnare: Dagny Nordbakk, Bispgården

Exempel: "Je minns att a momma haadd plågge på seg för jamnen. Vanlavis var'e e plågg mæ fleir färga, men når hu holl på å baka krusa, då hadd'a e plågg som va heilvitt."
Stig A Nilssson Östersund

10 maj 2001
moffa - morfar
dra stutt - lotta, dra kortaste strået
klådd - besegrad, slagen; lurad, bedragen; kliad

Vinnare: Solveig Eriksson Ärtvägen

Exempel: "Först drog mæ stutt, sææn spæla mæ Fia å han som vårt klådd, de va n moffa."
Elsa i Bällsta

3 maj 2001
koa - kådan
klea - kläderna
klissut - kletigt, kladdigt

Vinnare: Greta Svensson, Ångron Oviken

Exempel: "Je va at skoga ti nykleom å der fekk je på meg garkoa så huskut att de vårtt direkt klissut."
Olle Arnsten Östersund

26 april 2001
athærn - efterhängsen, påstridig
butausa - fäbodstintan
gatt - var tvungen att

Vinnare: Janne Högdin, Östersund

Exempel: "Drängen va så athærn ett butausn, att hu gatt däng te at a mæ lima."
Allan Borgsten, Nälden

19 april 2001
fasn - fastna
hale, hôle - hålet
lasn, lôsô - lossna

Vinnare: Olle Olsson, Norderön

Exempel: "De va ju klart som tusan att hästn henn skull fasn heri surhalan. Hauva va mösamt å få'n å lasn. De tog flär tiim. Mæn laus komm'en te shlut."
Sandra Eriksson, Botten

12 april 2001
bare - granriset ( OBS! sv. "barr" = barnålan på jamska)
rate - skräpet
ellinga - eldningen

Vinnare: Karin Bränngård, Stugun

Exempel: "N henn ellinga n siist april e huskut bra, för då kan man fli bortt bare hemæ brun å sop opp rate å bæra ne på brasu"
Ewa o Gunnar Teveldal, Järpen

5 april 2001
fiskjinga - fisket, fiskandet
åman - larverna, (maggot)
röra - rödingarna

Vinnare: Ewa o Gunnar Teveldal, Järpen

Exempel: "Når je ske færa te fjälls på fiskjing, gjett je ta mæ meg åman å säte på krokjen om de ske gå lur på nå rör."
Herbert Johnsson, Fränsta

29 mars 2001
fli såre - tvätta såret
lur ikring - binda om, lägga bandage, förbinda
gröhull (äv. grohull) - läkkött, lätt för att läka

Vinnare: Vidar Olsson, Vemdalen

Exempel: "De e bære å fli såure å lur ikring e shlarve om man ha bra e gröhull." /bersmåul/
Ingegärd Svensson Hede

22 mars 2001
klönnran - klorna, naglarna
reiv - rev, klöste
blout (läs: blo-utt) - blodigt

Vinnare: Karin Nilsson, Nälden

Exempel: "Katta reiv mæ klönnrom sa de vårt alldeiles blout."
Maggie Andersson Pilgrimstad

15 mars 2001
böksluka - gylfen (även 'pissluka')
heimanett - heimifrån
storhopen - majoriteten, de flesta (även 'storshlompen)

Vinnare: Maivor Eliasson, Hovermo

Exempel: "Når n Pe skull sta på bal, fekk'en te e så flöjut, så når de bar sta heimanett hadd'n glömt a å stääng böksluka. Storhopen vårte var e å fliint, å så var e nån som untres om han hadd luka öppen för te væ teress."
Signhild o Karl Axel Ledung i Gysa (Lillholmsjö)

8 mars 2001
giist - kalasa, förplägas
krååpp, kråppe - peta, fingra på, "kråpp nasu"
sjagel - tjata

Vinnare: Karin Oskarsson, Gräfte Aspås

Exempel: "Nu ha dæ fått giste, ändå sitt dæ å krååpp å sjagel å ske ha meir."
Nils Larsson Aspåsböle

1 mars 2001
dampu - odygdig, fräck
fantu - oärlig, falsk, bedräglig
hamsu - slarvig, vårdslös

Vinnare: Allan Granström, Frösön

Exempel: "Ein som e dampu, fantu å hamsu e ittnå artu te væ ilag mæ"
Stig A Nilsson, Östersund

8 februari 2001
bödn - bjuden
i måra - i morgon
bäg - tjurig, envis

Vinnare: Verner Jansson, Östersund, fr Äspnäs

Exempel: "Je ha vö bödn te n Johan fleir gånga, men je häle int mæ å gå dit. Nunen fråg'en meg ôm je kan komma dit i måra, men je e bäg, så je tänk int gå dit."
Verner Jansson, Östersund

1 februari 2001
likvis - ovetande
goffa - gammalfarfar, äldste personen på gården
trimäning - syssling

Vinnare: Ingeborg Jönsson Hackås

Exempel: "Je e likvis, sa n goffa, om n Anners Ersa e trimäningen menn"
Karin Eriksson, Brattland

18 januari 2001
glant - halkade
tullre - ramlade, rullade
a huvun - framstupa (egentl. på huvudet, 'a' är en märklig preposition som används i jamskan, t.ex 'a kvälla, a mårana, a gåårl ', 'a' styr dativ.)

Vinnare: Vivi Ann Nenonen, Överammer

Exempel: "Je glant på e tallrot å tullre a huvun oppi lingbersrise, å je fekk blåukan på båue knesnållom"
Elsa i Bällsta

11 januari 2001
stjægan - stegen
kleiv - klev
datt - föll (ned)

Vinnare: Iréne Olofsson, Huså, Kall

Exempel: Limerick från Harry Bybergs hemby:

"De va n kær ifrå Storvattne
som kleiv opp, men datt ne.
För stjægan va veik,
å käringa skreik:
Harre Gu, va je skvatt me!"
Storvattne skulle här stå i dativ 'Storvattnan', men inte här pga nödrim "Licentia poetica" , som Byberg själv skriver.


14 december 2000
gåsa - smöret (gammalt, allmänt ord i Jamtland)
flukkflinka, flåkkflinka - kalvsyltan i Klövsjö; lyre
flatmilja, flottmilja - motsvarar dopp i gryta, men åts inte med vörtbröd, utan givetvis med tunnbröd

Vinnare: ingen vinnar - orden var tydligen för svåra

Exempel:

7 december 2000
törfissjn - torrfisk, som man gör lutfisk av
ljösa - stearinljusen
sjursmäss - lokal kalenderdag för Jamtland, 23/12

Vinnare: Mary Bäckvall, Krokom

Exempel: "Törfissjn skull lägges i blaut på Anna-dan, å då skull julöle væ färdit. Julljösa gatt væ färdigstöfft på sjursmässdan, för då var'e så mykje æne som skull gjæras. "
Harry Byberg, Ås

30 november 2000
sisån, sesån - så här, på det här viset
braut - bröt (av ); hög, timmerbröt
sibeina - revbenen

Vinnare: Karin Nilsson, Nälden

Exempel: "Men når de gjekk sesån, så fekk je ju væ fejen atte je int braut a både sibeina å all anner beina. "
Arne Nilsson, Östersund

23 november 2000
glåmut - blek, glåmig
spjærr opp - spärra upp (av spreta )
dorme a - svimmade

Vinnare: Allan Borgsten, Nälden

Exempel: "Dotra mi va så glåmut för hu friidd heile nättran. Te sist reiv je i att hu skull spjærr opp auga sin, å då vakne'na ti å vårte så rædd att hu håll rennt på å dorme a. "
Iréne Jonsson, Lit

16 november 2000
snöhågg - ymnigt snöfall, rejäl snöskur (motsv. ord saknas i svenskan)
förkalln - snöskrapan, handplogen (ser ut som ett T )
skuuv, skuve - skjuta

Vinnare: Nelly Ahlander, Offerdal

Exempel: "Siist dan i oktober var e e huskut e snöhågg. Då tog je fram förkalln å skuuvd una snön. "
Olle Olsson, Norderön

9 november 2000
fresn - hankatten
shleike - slickade
sapun, såpun, sôpan - sötmjölken, nymjölkad mjölk

Vinnare: Elsa Arvidsson, Sohlberg, Brunflo

Exempel: "Nu ha mågen vö sta å kjöfft seg n fres å han shleik ti seg sapun å e så snäll. "
Elsa Arvidsson, Sohlberg

2 november 2000
krimen - snuvan
nasu, nåsu, nôsu - näsan
draup - droppade

Vinnare: Göran Ottosson, Borgen Oviken

Exempel: "Je va uut å gjekk å haadd klennt på fåttrom å fekk krimen så de draup tu nåsun. "
Eric Göransson Frösön

27 oktober 2000
törlei - riktigt less
klåbben - klimpen
ærtervälingen - ärtsoppan

Vinnare: Solweig Cronsten, Söre Lit

Exempel: "Je vål så törlei n henn klåbben å ærtervälingen som je gjett trug ti meg fleir gånga i vakun "
IngaLill Estlinder, Östersund

19 oktober 2000
shlefft - halkigt
i tvikja - tveksam
Helgjamäss - Allahelgona

Vinnare: Sandra Eriksson, Botten Offerdal

Exempel: "De e de vere nu, sæ je e i tvikja om de töver te Helgjamäss innan de vål shlefft å bedrövleje ett veigom "
Stig A Nilsson, Östersund

12 oktober 2000
kjårdda - kylan
rime - rimfrosten
spekkt - frusit

Vinnare: Edith Gunsten-Bergh Östersund

Exempel: "Nu hädana lär'e fell væ bære a väänt på vintren å kjårdda, för på gräsan er'e rime å vasslokan e spekkt."
Sandra Eriksson, Botten Offerdal

5 oktober 2000
hærva, riva - räfsa i centrala och västra Jamtland, samt norska 'riva', nordöstra och södra Jamtland 'hærva'
lauve - lövet
haugan - högarna

Vinnare: Magareta Dahlin, Frösön

Exempel: "Je va sta latt igjann hærva oppå hjella å gjekk ut å raka ihop lauve te store haugan."
Gerd Larsson, Malmköping, från Lillholmsjö

14 september 2000
pergrev, pergräv - potatishacka
perlanne - potatisåkern
perkok - en kastrull potatis

Vinnare: Maggie Andersson, Pilgrimstad

Exempel: "Je gjekk te perlanne mæ pergrevan för te få meg e perkok te undun."
Eiwor Nilsson, Östersund

7 september 2000
brænnbera - hallonen
berflukkar, berflåkkar - bärplockare (både redskap och person)
lyngbera, lingbera - lingonen

Vinnare: Svea Eriksson, Huså, Kall

Exempel: "Nar je skull flukk brænnbera, vårt je ångren att je int hadd mæ meg berflukkarn, för de va mykje mogen e lyngber på hyggan"
Edith Runsten-Bergh, Östersund

31 augusti 2000
ærsoks - älgtjur
skaut - skjöt
kærut - mallig, stolt

Vinnare: Karin Eriksson, Brunflo

Exempel: "För tvo å sæn skaut dotra mi n ærsoks, men om hu vårt kærut veit je int"
Ellen Andersson, Åre

24 augusti 2000
brura - bröllopsbruden
på sytta - gravid
gammalstårs - ungmö

Vinnare: Anhild Rungdahl, Västanvik, Strömsund

Exempel: "Brura, som all troodd skull vål gammalstårs, va på sytta"

22 juni 2000
fniss opp - renovera, snygga till, polera
bryggstu - bakstuga, äv sommarbostad
grett - i ordning, okej, sjysst

Vinnare: Stina-Britt Jämthammar, Järpen

Exempel: "De vårte grett på gårla sæn mæ fnisse opp bryggstu."

15 juni 2000
jææns - pryda med löv till midsommar (jænsmäss)
styp stång (stöyp stång) - slå en kullerbytta
kjesfil - jämtländsk efterrätt som saknar namn på svenska. (kjesfil av tyskans Käse, engelskans cheese. Framställs genom att löpe tillsätts varm mjölk.)

Vinnare: Birgit Björch, Undersåker

Exempel: "Mæ ske fell jææns te Jænsmässhalja å æta kjesfil, kanskje stöyp stång a gå på gänglom." (gänglom; dativ pluralis - styltorna) (Olle Olsson, Norderön)

8 juni 2000
granoks - ekorre
kyttenes - skuttande
törrask, tör-rash - torrtall

Vinnare: Elsa Göransson, Bällsta

Exempel: "N granoks komme kytten frå n eine törrasken å te n annren." (Elsa Göransson, Bällsta)

25 maj 2000
hagan - gärdesgården
allstans - överallt
nylanna - förstaårsvallarna

Vinnare: Lisbet Svangård, Öjarn, Ström

Exempel: "Mæ gjett stääng riktu n haga så int kynnan kom in på nylanna. Allstans der snön ha legje på, e hagan shlærvu." (Gunborg Heinås, Edsåsen, Undersåker)

18 maj 2000
kjörsa - kyrkan
læsakamratan - konfirmationskamraterna
agasamt - respektingivande; man gruvar sig för en ny situation i det offentliga, något okänt; även om att göra något som kräver stort ansvar och som man inte får misslyckas med. Jämför 'agasam' = om en person som inte känns förtrolig; en som man inte kan vara privat med.

Vinnare: Elsa Andersson, Gäddede

Exempel: "De va både högtidle å agasamt för oss læsakamrata når prästn hadde förhör mæ oss. Kjörsa va full mæ folk, sa de ha int vö sa role om nån ha staka seg." (Elsa Branterud, Fåker)

11 maj 2000
våranna - vårbruket
tryt a - bli trött, slut; äv. på upphällningen
fröperan - sättpotatisen

Vinnare: Allan Granström, Frösön

Exempel: "När man gär våranna kan man våål trötn, så man rennt tryt a sænn man fått ne fröperan ti jorla." (Haldo Tideman, Fugelsta, Brunnflo)

4 maj 2000
tila - tidigt
männan, mönnan - morgnarna
stylvänn, stulvänn - vända upp och ned

Vinnare: Sandra Eriksson, Botten Offerdal

Exempel: "När mæ va små sa va mæ oopp tila om männan a mæ va så odygdu. Mæ stylvänne varann sa mæ vårt flusku, orn a kvælmen." (Sandra Eriksson, Botten)

27 april 2000
allhtn - alltid, jämt
hærdda - hälften
våndera, vöndera - vardera

Vinnare: Torsten Iswén, Ottsjön, Föllinge

Exempel: "Dæ vät allhtn vå n kask e, men vät dæ vå n dåbbelkask e? Jo de e kaffe å brænnvine, styfft hærdda ta våndera." /vät = offerdalsmål för 'veit'/ ( Herbert Jonsson Fränsta)

20 april 2000
nöa - nöden
pjutt - småsur
börtt - gott ställt, rejält, pampigt

Vinnare: Kerstin Svensson, Grenås Hammerdal

Exempel: "Hu vårt så huskut pjutt när han sa att de int gjekk na nö på a uttan att hu hadd'e riktut börtt." ( Olle Arnsten, Kälen Rödön)

13 april 2000
fli te ven - hugga ved (eg. fälla, köra hem, kapa, klyva och lägga upp till torkning)
bærsn - barken
bare - granriset ( 'barr' heter barnålan på jamska!)

Vinnare: Tore Jonsson, Jönköping

Exempel: "Je ske te a begynn a fli te ven te vintra. Bære je får ta bare, så få bærsn sete kvær, de brinn bære bätter ta di." ( Sandra Eriksson Botten Offerdal)

6 april 2000
snöurn - drivsnön, snöyran
flurut - ovårdat, okammat (om hår) , dåligt (om vädret)
knulut - ojämnt

Vinnare: Signhild Andersson, Gysa (Lillholmsjö) Föllinge

Exempel: "Snöurn gjær att de vål flurut å knulut ett (efter) veja henan." (Inga-Märit Rydén, Fåker)

30 mars 2000
akshlnfjela, -fjala, -fjöla - skulderbladet
kleip, kläp - nöp
kluss - dask

Vinnare: Åke Larsson, Riis Offerdal

Exempel: "N Olle i Åsom va sne i ryggja (uttal: ryddja) å de komme seg ta att han skaut opp n eein akshlnfjela nårr han gjekk. Å fast han va gammalstreik sa tykt'n om stårsan. Så fort han komme at, vill'en gärna klip dom i rava hell gje dom n kluss." (Stig A Nilsson, Stan)

23 mars 2000
föntes, fyntes - funnits
tauman - tömmarna
mæra - märren

Vinnare: Carina Stjärnström, Göteborg

Exempel: "Tauman ha allhtn föntes dermæ sæla, men ein dag dåu va dom borte. Den dan fekk mæra vile." (Kjell Esbjörnsson, Skanderåsen Svenstavik)

16 mars 2000
kleiv, kläv - klev
brua - bron, farstubron
ner - nära

Vinnare: Elsa Östman, Lövsta, Gällö

Exempel: "A Kare kleiv i marskran å sekte på brua men hu va int ens ner a, sæ hu datt bredda mæ." (Iris Elofsson, Uppsala)

9 mars 2000
stut - smörgås, eg. av mjukt tunnbröd
finn på - pricka, träffa: hitta på, uppfinna
nedflidd - nedsölad

Vinnare: Wallis Nilsson, Bångåsen Offerdal

Exempel: "De vål så neflidd mæ brösmul på bolan når dom et n stut å int finn på trutn" (Age Estlinder, Gåxsjö)

2 mars 2000
rå mæ - orka, förmå
vog - vägde
vaksn , vöksn - vuxen

Vinnare: Gunvor Kristensson, Konäs, Kall

Exempel: "Sæn du vårte vaksn så rå je int mæ de, de va æne når du va litn för då vog du int så mykje." (Sandra Eriksson i Botten, Offerdal)

24 februari 2000
baka - bakom
kas - gödselstad , äv. kraftigt berusad
hjellbrua - körbron upp till höskullen

Vinnare: Gully Rickardsson, Östersund

Exempel: "N Pe datt ta hjellbrun ne på kasa baka fjösan." (Harry Byberg, Ås)

17 februari 2000
råks på - händelsevis, råkade
knöl - berusad, full
stane - stannade

Vinnare: Daisy Fridh, Järpbyn

Exempel: "Je råks på å stane, då komme ein å kraup förbi meg, han va så knöl, han kunn fell int gå." (Curt Grenholm, Norderåsen)

10 februari 2000
- vi
knul - klump, knöl, ojämnhet; litet fjäll
fårdd mæ - följde med

Vinnare: Evert Persson, Järpen

Exempel: "Mæ gjekk öve n fjälltopp som såg ut som n knul, å n hop a reina va nyfikjen å fårdd mæ." (Stig A Nilsson Östersund)

3 februari 2000
elluv, ölluv - elva
tökker tokker - sådana
fol a mæ - kasta bort

Vinnare: Haldo Tideman, Fugelsta, Brunflo

Exempel: "Fol a mæ papera ta bolan, tökker ske int væ i veja når klokka e elluv å mæ ske dreekk kaffe." (Harry Byberg, Ås)

27 januari 2000
snöfännan - snödrivorna
töyn, tön - tövädret
skæran - skaren

Vinnare: Ellen Lindberg, Målsta, Frösön

Exempel: "Snöfennan kryp ihop når de e töyn, å når de frys påu igjann blir'e skæran te åuke sparsk påu." (Elsa Göransson, Bällsta)


Klicka här för att läsa "Tävlingsord 1998 - 1999"


Vill du se tävlingsorden från november 1994 till mars 1998, klicka här!


Tebaker at jamsk-sin

Tebaker at jamsk-kursa