De första insändarna på jamska

Här redovisar jag de första, kända insändarna som publicerats på jamska. De är ur Jemtlands Tidning.
Det är något av en sensation att upptäcka att jamskan redan för 150 år sedan användes som språk i en officiell tidning, om än lokal. Språket är fullt begripligt för den som idag kan jamska.
Insändarna visar också att man upplevde jamskan som ett eget språk i mitten av 1800-talet, långt innan de nationalromantiska strömningarna nådde Jamtland

Ytterligare tips från läsarna tas tacksamt emot!
Jag fann de här insändarna i november 2002 i Länsbibliotekets tidningsarkiv.

Texterna är nystavade, men originalstavningen redovisas längst ned på varje sida.

1/ jamska insändare 10 december 1856
2/ jamska insändare 24 december 1856
3/ jamska insändare 2 februari 1857
4/ jamska insändare 9 februari 1857
5/ jamska insändare 1 februari 1858
6/ Jamska insändare 14 januari 1869

© Bo Oscarsson


Tebaker te Jamsk-kursn

Tebaker at jamsk-sin

28.10.2004